Geoinformace ve veřejné správě 2015

4.5.2015 - 4.5.2015

Česká asociace pro geoinformace Vás srdečně zve k účasti na 8. ročníku výroční konference

Geoinformace ve veřejné správě 2015


která se uskuteční na Novotného lávce 5 (sál č. 217) v Praze v termínu 4. 5. 2015.

 

 

Konference se koná pod záštitou Ministerstva vnitra

 

 

Zároveň nám dovolte pozvat Vás hned 5. 5. 2015 opět na Novotného lávku na seminář Česká geodata v evropské geoinformační infrastruktuře. Seminář bude zaměřený na evropský projekt European Location Framework (ELF) – jeho dosavadní výstupy,  souvislosti s implementací směrnice INSPIRE v České republice a na možnosti zapojení.

Témata konference

  • GeoInfoStrategie
  • Budování národní geoinformační infrastruktury v ČR
  • Významné projekty státní správy
  • GIS pro města a obce
  • GIS z pohledu uživatelů a zákazníků
  • Geoportály pro veřejnou správu i občany
  • Doprava v moderních technologiích, UAV
  • Autorské právo v geoinformatice
  • Otevřená data
  • Inovace a technologické novinky

Kontakt: givs2015-info@cagi.cz