O CAGI

Česká asociace pro geoinformace (CAGI) je nezávislé dobrovolné společenské sdružení subjektů působících na území České republiky v oblastech prostorově orientovaných informačních systémů a příslušných informačních technologií. Asociace je sdružením ve smyslu zákona č. 83 /1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Asociace je reprezentantem odborných, profesních a společenských zájmů svých členů. Členy jsou jak fyzické, tak právnické osoby. Členy mohou být i zahraniční právnické a fyzické osoby.

 

Asociace je samostatnou právnickou osobou se sídlem v Praze, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1.