Členové:

 • Pavel Struha (vedoucí), Draha Zedníčková, Jiří Bradáč, Jiří Čtyroký, Jaroslav Burian, Stanislav Hasalík

Externí spolupracovníci:

 • Pavel Koubek, Milan Hučík, Pavel Šupka, Dita Jalůvková

Zasloužilí  spolupracovníci:

 • Martin Říha, Blanka Fischerová, Jiří Růžička, Zdeněk Pokorný, Milan Martínek, Věra Skalická. Mojmír Nováček, David Jech.

 

Cíle:

 • Implementovat geoinformační technologie v praxi českého prostorového plánování.
 • Definovat potřebné systémové změny pro geoinformatizaci územního plánování, indikovat, argumentovat, motivovat, vzdělávat a informovat odborníky i laiky, vést konstruktivní mezioborový dialog, přenášet poznatky a zkušenosti, propagovat inovace.

 

Realizované aktivity:

 • Pořádání odborných seminářů Územní plánování a GIS, kde se pravidelně setkávají odborníci k zavádění a využívání geoinformačních technologií v prostorovém plánování a v praktickém řízení územního rozvoje. Bez přerušení každoročně proběhlo do roku 2013 devatenáct jarních setkání: od roku 1997 Vranovské přehrady (Rovnost, od 2002 Bítov), dvakrát v Hrotovicích na Vysočině, 1x v podzimním termínu 2008 v Srní na Šumavě, 2009 Most a 2010 Uherské Hradiště.
 • 2013
  #1 OS21 zaštítila programovou náplň devatenáctého semináře ÚP-GIS 2013 v Bítově: Tradiční výstava retrospektivně přiblížila determinaci přístupnosti plánovacího obsahu na dostupných technologiích. Výstava ilustrovala pokrok, který v projekční tvorbě a přinesly CAD a GIS, uvedli ji paní architektka Konečná (Ostrava) a starosta města Klimkovice, jehož dokumentovaný dlouhodobý územní vývoj posloužil jako ilustrativní příklad. Výstava byla následně instalována na radnici města pro veřejnost. Kořenům a smyslu plánování, jeho sociálním souvislostem a rizikům informatizace a politické nezřízenosti se věnovala programová sekce Urbaniště, doprovozená večerní česko-slovenskou meditací. Technické novinky a přehled běžících projektů, výzkumů zpestřila účastníkům semináře praktická demonstrace UAV na hradě Bítov. Další směrování významně ovlivnila otevřená diskuze o národní Geoinfostrategii ČR 2014 - 2020. Virtualita, nekritická fascinace technologií a kontiuita projektovaných plánů byla na závěr konfrontována s místní realitou na terénní exkurzi zakončené v NP Podyjí-Thayatal.
  #2 OS21 využila kancelář CAGI v Praze ke koordinačním schůzkám, aktivity svých členů směruje k prosazení společných zájmů. Působíme v pracovních skupinách pro Geoinfostrategii ČR při Ministerstvu vnitra, pro implementaci INSPIRE při Ministerstvu životního prostředí, konzultujeme otázky projekční praxe, výhrady architektů vůči sporným momentům metodické integrace plánovacích geoinformací, užití geoinformační infrastruktury a zpětnovazební ovlivňování legislativy, financování, hospodářské soutěže, řízení kvality dat a odbornou kvalifikaci pracovníků na pomezí našich oborů.
 • 2009 - 2011 myšlenku přenosné výstavy jsme rozvinuli ve visegrádském projektu MobEx, kde OS21 participovala v řetězci mezinárodní putovní tématické výstavy posterů spojené s odbornými semináři ve všech 4 zemích Visegrádu. OS21 tak v zastoupení CAGI propagovala českou geoinformatiku kromě Brna, Ostravy a Bítova také v Bratislavě, Krakově, Budapešti,
 • 2007 - výstava s vernisáží Rozvoj měst a GIS v regionu CENTROPE, Wien - Schwechat, spolu s CEIT Alanova a rakouskou asociací pro geoinformace AGEO.
 • 2002 - uspořádali jsme pod patronací okresního úřadu konferenci Digitální ÚPD ve Znojmě. Vybrané exponáty semináře ÚP-GIS jsme ve spolupráci s Útvarem rozvoje města Magistrátu hlavního města Prahy a Krajem Vysočina po slavnostní vernisáži uspořádali v Martinickém paláci na Hradčanech v Prazevýstavu Územní plánování digitálně. Zúčastnili jsme se konference MIS/UDMS v Praze
 • 2000 - Návrh standardu přenosového formátu digitálního územního plánu obce Návrh prošel meziresortním připomínkovým řízením ÚVIS, byl rozporován pouze Odborem územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj. Ten napadl smysluplnost a proveditelnost standardizace v územním plánování a práce na standardu a jeho zařazení mezi schválené standardy ÚVIS byly na národní úrovni zastaveny.
 • 2000 - konceptualizace, koordinace a zadání prací na společné Metodice 2000, která řešila jednotné zpracování a integrovatelnost územních plánů v okresech Jižní Moravy, zakázku řídil tehdejší Okresní úřad okresu Brno - venkov, hlavním dodavatelem byl Hydrosoft Praha. Na regionální úrovni pokračovaly v de facto standardizaci některé nově vzniklé kraje a pokrokoví projektanti. OS21 nepřetržitě sleduje a moderuje další vývoj.
 • 1999 - Studie pro ÚVIS o potřebách a možnostech zavádění geoinformačních technologií do územně plánovacích procesů (zadavatelem byl Úřad pro veřejné informační systémy, ze kterého vzniklo Ministerstvo informatiky, zrušené v r. 2010)