Členem CAGI se může stát fyzickáprávnická osoba působící v oblastech zabývajících se geodaty, geoinformacemi, geografickými informačními systémy (GIS) a dalšími souvisejícími technologiemi bez ohledu na státní příslušnost.

Pokud máte zájem o členství v CAGI, vyberte si prosím typ členství a vyplňte formulář přihlášky. Do dvou týdnů Vám přijde potvrzující e-mail nebo dopis, ve kterém se nacházejí všechny potřebné informace a pokyny včetně vstupu do členské části webu a způsobu zaplacení členského příspěvku dle příspěvkového řádu, který je uveden níže.

 

Vyplněním a odesláním přihlášky bere zájemce o členství na vědomí, že osobní údaje budou uloženy v členské databázi CAGI.

 

Příspěvkový řád CAGI


Česká asociace pro geoinformace rozlišuje následující formy členství:

  • individuální členství, tj. členství fyzické osoby; členský poplatek činí 500,- Kč; studenti v prezenční formě studia platí členský poplatek 100,- Kč
  • kolektivní členství - nezisková organizace (např. vysoké školy, různá partnerská sdružení apod.); členský poplatek činí 5.000,-. Kč, respektive je možné s předsednictvem dohodnout na daný rok náhradní formu plnění (např. sleva členů CAGI na pořádaných akcích, technická pomoc CAGI apod.)
  • kolektivní členství - zisková organizace do 10-ti zaměstnanců; členský poplatek činí 10.000,- Kč
  • kolektivní členství - zisková organizace; členský poplatek činí 20.000,- Kč
  • kolektivní členství - strategický člen; členský poplatek činí 40.000,- Kč

Členský poplatek je splatný vždy nejpozději do konce března kalendářního roku. Za každý měsíc prodlení se zvyšuje o 10 %.

Nový člen CAGI uhradí příspěvek ve výši 50 % členského poplatku, pokud vstoupí do asociace ve 2. pololetí kalendářního roku.

Jednotlivé formy členství přinášejí členům následující výhody:

individuální člen:

přístup k www jen pro členy,

sleva na publikacích CAGI,

sleva na akcích CAGI,

příležitost být volen do orgánů CAGI a pracovat v odborných skupinách.

 

 

kolektivní člen - nezisková organizace:

jako individuální člen, plus:
násobná sleva pro dva pracovníky kolektivního člena.

 

kolektivní člen - zisková organizace do 10 zaměstnanců:

jako individuální člen, plus:

násobná sleva pro dva pracovníky kolektivního člena.

 

kolektivní člen - zisková organizace

jako individuální člen, plus:
násobná sleva pro tři pracovníky kolektivního člena.

 

kolektivní člen - strategický partner

jako kolektivní člen - zisková organizace, plus:

uvedení strategického partnerství v materiálech CAGI, včetně umístění loga a odkazu na webové stránce CAGI,

možnost použití loga CAGI s odkazem na strategické partnerství ve firemních materiálech a na webové stránce  člena,

přednostní zasílání informací o připravovaných akcích pořádaných CAGI,

přednostní nabízení možnosti sponzorování akcí pořádaných CAGI,

příležitost hostit akce pořádané CAGI,

možnost navrhnout CAGI jeden seminář ročně na neziskové bázi.

 

Vedle členských příspěvků mohou kolektivní i individuální členové CAGI formou daru cíleně přispívat na podporu konkrétních akcí v oblasti vzdělávání a osvěty. Budou uváděni jako dárci v materiálech CAGI a prezentacích týkajících se této příslušné akce.