Vedoucí: Jáchym Čepický

 

Seznam členů:

  • Aleš Čepek, FSV, ČVUT
  • Otakar Čerba, FAV, ZČU
  • Přemysl Vohnout, CCSS
  • Rostislav Nétek, PřF, ÚPOL
  • Ladislav Čapek, Geosense

 

Cíle a aktivity:

  • propagovat používání open source nástrojů pro geoinformatiku a geomatiku, zejména pak geodézii a kartografii,
  • podporovat vývoj open source nástrojů pro geoinformatiku,
  • podporovat tvorbu, sdílení a publikování volně dostupných a otevřených geodat a geoinformací,

 

Realizované aktivity:

  • garance odpovídajících témat na výroční konferenci CAGI Geoinformace ve veřejné správě