ODBORNÉ SKUPINY

Odborné skupiny ustavuje předsednictvo na základě zájmu členů. V odborných skupinách členové asociace organizovaně rozvíjejí svou činnost. Zaměření odborných skupin zpravidla navazuje na strukturu oborů zastoupených v asociaci, na strukturu aplikací geoinformatiky nebo na strukturu činností v mezinárodních organizacích. Odbornou skupinu řídí vedoucí. Odborné skupiny rozvíjejí svoji činnost v souladu se stanovami. Odborné skupiny odpovídají za svou činnost předsednictvu asociace, kterému předkládají zprávy o činnosti.