MOOC představuje on-line kurz umožňující neomezenou účast a otevřený přístup přes web. Zpravidla se využívají předtočené videopřednášky, materiály ke čtení, sady problémů, úkoly k řešení, testy, a kvízy, často interaktivní uživatelská fóra. Délka trvání je zpravidla několik týdnů.

 

Po splnění podmínek v průběhu kurzu účastník většinou získává certifikát o absolvování kurzu.

 

MOOC jsou typicky nabízeny zdarma, ovšem některé mohou být placené. V rámci některých platforem je možné získat ověřitelný certifikát (za poplatek), že jste kurz skutečně absolvovali vy. Autentizace probíhá např. snímáním tváře web kamerou anebo dynamikou psaní na klávesnici. Nicméně, ani tyto ověřitelné certifikáty nejsou dosud uznávány jako formální vzdělání.

Nejrozšířenější platformy MOOC  kurzů jsou Coursera, edX, Udacity a další. V českém prostředí je to Nostis, Khanova škola, Seduo.

 

Výběr kurzů z nabídky Coursera (Coursera, 2024) (bezplatné kurzy):

 

Výběr kurzů z nabídky edX (edX, 2024) (bezplatné kurzy):

 

Výběr kurzů z nabídky Udacity (Udacity, 2024) (bezplatné kurzy):

 

Komerční společnost Esri nabízí sadu MOOC kurzů přístupných zdarma včetně poskytnutí certifikátu.

 

Podle Wilsona (2014) MOOC nabízený Penn State univerzitou na mapování a geoprostorovou revoluci přitáhlo více než 100 tis. účastníků od 4. čtvrtletí 2013 (do 2014).

https://www.class-central.com/mooc/676/coursera-maps-and-the-geospatial-revolution