Seznam členů:

 • Pavel Matějka (vedoucí odborné skupiny)
 • Jiří Bradáč
 • Václav Čada
 • Robert Číhal
 • Jiří Horák
 • Pavel Struha
 • Václav Šafář
 • Robert Šinkner
 • Karel Vondráček
 • Drahomíra Zedníčková
 • Jiří Čtyroký
 • Jiří Poláček
 • Tomáš Hrabík
 • Leoš Svoboda

 

Cíle a aktivity

 • Propagace, rozvoj a podpora cílů a principů GeoInfoStrategie

 • Podpora realizace Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie) schváleného vládou ČR

 • Spolupráce s centrální státní správou České republiky na GeoInfoStrategii, především s Ministerstvem vnitra jako jejím gestorem

 • Spolupráce s dalšími subjekty, které se na realizaci GeoInfoStrategie rovněž chtějí podílet