Cíle a aktivity CAGI OS 26 GeoInfoStrategie

 • Propagace, rozvoj a podpora cílů a principů GeoInfoStrategie a politiky Digitální Česko

 • Podpora realizace Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie) schváleného vládou ČR a Informační koncepce Digitálního Česka

 • Spolupráce s centrální státní správou České republiky na GeoInfoStrategii, především s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu

 • Spolupráce s CzBIM a dalšími subjekty, které se na realizaci GeoInfoStrategie rovněž chtějí podílet

Tým CAGI OS26 GeoInfoStrategie, seznam a profily členů:

 • Pavel Matějka (pavel.matejka.ema-at-seznam.cz), vedoucí odborné skupiny CAGI OS26, zástupce AK ČR v PVPI, RVTN
  • O67 Rozvoj DMVS 2014+
  • O63 Zavedení informačního modelování staveb (BIM)
 • Jiří Čtyroký (ctyroky-at-ipr.praha.eu), vedoucí Realizačního výkonného týmu pro NaSaPO (RVTN)
  • O38 Koncepce NaSaPO
  • O67 Rozvoj DMVS 2014+
  • O63 Zavedení informačního modelování staveb (BIM)
 • Leoš Svoboda (svoboda-at-czbim.org), vedoucí pracovní skupiny PS 05 BIM&GEO CzBIM
  • O63 Zavedení informačního modelování staveb (BIM)
  • O62 Konsolidace infrastruktur prostorových dat v resortu dopravy
 • Robert Šinkner (robert.sinkner-at-tkpgeo.cz)
 • Jiří Horák (jiri.horak-at-vsb.cz), zástupce CAGI v Pracovním výboru RVIS pro prostorové informace (PVPI)  
  • O62 Konsolidace infrastruktur prostorových dat v resortu dopravy
 • Jiří Bradáč (jiri.bradac-at-tmapy.cz)
  • O38 Koncepce NaSaPO
  • O67 Rozvoj DMVS 2014+
  • O28 Zpracování studie proveditelnosti IS NaSaPO
 • Karel Vondráček (kaja.vondracek-at-georeal.cz)
  • O67 Rozvoj DMVS 2014+
  • O38 Koncepce NaSaPO
 • Václav Čada (cada-at-kgm.zcu.cz)
  • O38 Koncepce NaSaPO
  • O63 Zavedení informačního modelování staveb (BIM)
 • Robert Číhal (robert.cihal-at-seznam.cz)
  • O62 Konsolidace infrastruktur prostorových dat v resortu dopravy
 • Pavel Struha (pavel.struha-at-gmail.com)
 • Václav Šafář (Vaclav.Safar-at-vugtk.cz)
  • O65 Rozvoj RÚIAN (RÚIAN 2014+)
  • O66 Rozvoj ZABAGED® (ZABAGED® 2014+)
  • O63 Zavedení informačního modelování staveb (BIM)
  • O76 Implementace směrnice INSPIRE
 • Drahomíra Zedníčková (drahomira.zednickova-at-topgis.cz
 • Jiří Poláček (Jiri.Polacek-at-cuzk.cz)
 • Ladislav Čapek (ladislav.capek-at-asseco-ce.com)
 • Tomáš Hrabík (tomas.hrabik-at-asseco-ce.com)
  • O67 Rozvoj DMVS 2014+
  • O38 Koncepce NaSaPO
  • O28 Zpracování studie proveditelnosti IS NaSaPO