Česká asociace pro geoinformace, z.s. v rámci podpory vzdělávání poskytuje základní informace o dostupných školeních a kurzech, odkazy na informační weby ke konferencím a seminářům, metodiku „Návrh doporučujících národních kurikul v oblasti prostorových informací a systému komplexních vzdělávacích aktivit pro oblast prostorových informací“ a Národní kmen znalostí GIS&T, a rovněž přehledy možností vysokoškolského studia v oboru.

 

Česká asociace pro geoinformace připravuje k akreditaci následující vzdělávací programy:

  • Geografické informační systémy pro e-Government 1
  • Geografické informační systémy v územním plánování
  • Bezpilotní letecké prostředky (UAV) pro ochranu životního prostředí
  • Digitální technická mapa ČR a proces stavebního řízení