Česká asociace pro geoinformace, z.s. je akreditovanou institucí Ministerstva vnitra ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Název akreditovaného kurzu (kurz je akreditován i pro vedoucí úředníky):

Geografické informační systémy pro e-government a oborovou podporu veřejné správy


Typ vzdělávacího programu: průběžné vzdělávání


Cíle vzdělávacího programu:

V rámci specializačního průběžného vzdělávání seznámit úředníky a vedoucí úředníky zařazené do úřadů územních samosprávných celků se základními aspekty Geografických informačních systémů (GIS) a naučit je:

 • principy tvorby tematických geografických databází, ukládání a správy dat,
 • charakteristiky hlavních zdrojů geografických dat,
 • pracovat s GIS softwarovými produkty,
 • v praxi používat tematické aplikace GIS,
 • vytvářet vlastní aplikace GIS za účelem zefektivnění jejich práce a rozhodovacího procesu,
 • základní kartografické zásady a trénovat je v jejich uplatňování,
 • poznat rozšíření aplikací geoinformačních technologií ve veřejné správě v  ČR a seznámit úředníky s budováním národní infrastruktury v podobě GeoInfoStrategie a INSPIRE.

 

Pro koho je kurz určen:

Především úředníci a vedoucí úředníci veřejné správy a samosprávy, kteří buď přímo přicházejí do každodenního styku s daty či výstupy aplikací geoinformačních technologií nebo je mohou efektivně využívat ve své každodenní praktické činnosti a zejména při rozhodovacím procesu. Kurz ale mohou absolvovat i další zájemci. U účastníků se předpokládá základní znalost práce s počítačem s operačním systémem Microsoft Windows.

 

Forma:

Kombinované studium, které zahrnuje 4 prezenční soustředění (celkem 10 dní) a 36 hodin distanční výuky. Prezenční soustředění obsahují vyváženou sadu přednášek a praktických cvičení na počítačových učebnách. Po celou dobu kurzu (6 měsíců) budou mít účastníci k dispozici e-learningové materiály a licence software pro GIS pro samostudium (Esri Academic Departmental License Program pro řadu produktů včetně ArcGIS Desktop Advanced) a Open Source program QGIS.

 

.

Termín kurzu: plánovaný kurz červen až listopad 2018 byl zrušen z důvodu nízkého počtu zájemců. Nový termín bude v roce 2019.Zájemci si mohou hlásit již teď, přihláška NENÍ závazná.

 

Jednotlivá soustředění na témata:

 1. Základy Geografických informačních systémů
 2. Tematické aplikace GIS
 3. Výstavba vlastního GIS
 4. Závěrečný seminář - Prezentace návrhu projektu vlastního tematického GIS

 

Kurz vedou lektoři z ČVUT, UP Olomouc, ZČU v Plzni, VŠB-TU Ostrava, MU Brno.

 

Místo kurzu: Praha

Cena kurzu: 16000 Kč

Přihláška na kurz ke stažení zde.

Bližší informace o kurzu: vzdelavani-at-cagi.cz

 

Podrobný obsah kurzu:

1. soustředění:  Základy Geografických informačních systémů (GIS)

 • Co je GIS, modelování reality, vztah k dalším technologiím, Proč a k čemu  se používá? metody určování polohy, kartografická zobrazení a souřadnicové systémy.
 • Základy databázových systémů, datové modelování, datové typy, SŘBD, relační databáze, SQL.
 • Základy dálkového průzkumu Země.
 • Zdroje dat pro GIS (mapové podklady, digitální prostorová data, DPZ data, GPS data, Linked Open Data, VGI atd.), datové struktury, tvorba geografických databází, formáty geodat, výměnné formáty GIS a CAD dat, sémantika dat, vč. internetových zdrojů.
 • Prostorové analýzy a modelování.
 • Tvorba mapových výstupů, kartografické zásady, web GIS.
 • Metadata prostorových dat, GIS a národní informační infrastruktura, standardizace, plánování a projektování GIS, normativní a legislativní zajištění infrastruktury prostorových informací.

 

2. soustředění: Tematické aplikace GIS

 • Aplikace GIS v katastru nemovitostí,
 • aplikace GIS pro stavební řízení,
 • aplikace GIS pro územní plánování a regionální rozvoj,
 • aplikace GIS pro správu majetku, správu inženýrských sítí, pasportizace,
 • aplikace GIS pro ochranu životního prostředí,
 • socioekonomické aplikace GIS - sociální služby, prevence a represe kriminality, dopravní úlohy, obslužnost území, spádovost, redistribuce apod.
 • aplikace GIS pro krizové řízení.

 

3. soustředění: Výstavba vlastního GIS

 • Principy projektového řízení,
 • strategické plánování a příprava projektů GIS,
 • analýza požadavků, požadavky na kvalitu dat a služeb,
 • požadavky na funkcionalitu,
 • personální požadavky,
 • ekonomické analýzy,
 • analýza rizik,
 • výběr zdrojů a druhu vstupních dat,
 • outsourcing a využívání vzdálených dat a služeb,
 • tvorba geografické databáze,
 • vytvoření tematického GIS,
 • volba druhu výstupů podle zaměření GIS,
 • zpracování dat, vyhotovení výstupů pro rozhodovací proces,
 • návrh rozhodnutí.

 

4. soustředění: Závěrečný seminář

 • Prezentace návrhu projektu vlastního tematického GIS zpracovaného absolventem kurzu,
 • vyhodnocení a slavnostní udělení certifikátu o absolvování kurzu.

 

Podmínky:

CAGI si vyhrazuje právo zrušit kurz pro malý počet přihlášených účastníků. Minimální počet zaplacených účastníků je 10. Maximální počet účastníků je 20.

Kompletní podmínky přihlašování a storna jsou uvedeny zde.