Akreditované kurzy a programy:

 

  • VARS Brno: kurzy zaměřené na práci v ArcGIS s akreditací MV.

 

Školení:

 

Geosemináře:

  • Odvětvové informační středisko VÚGTK (semináře)