Česká asociace pro geoinformace, z.s. je akreditovanou institucí Ministerstva vnitra ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Název akreditovaného kurzu (kurz je akreditován pro úředníky i pro vedoucí úředníky):

Družicový dálkový průzkum Země (DPZ) pro e-government I (kombinovaná forma)

 

Typ vzdělávacího programu: průběžné vzdělávání

 

Cíle vzdělávacího programu:

V rámci specializačního průběžného vzdělávání seznámit úředníky územně samosprávných celků (dále úředníky) a vedoucí úředníky územně samosprávných celků (dále vedoucí úředníky) s uživatelskými možnostmi využívání dat a technologií dálkového průzkumu Země (DPZ) s důrazem na volně dostupná družicová data programu Copernicus. V průběhu kurzu naučit úředníky a vedoucí úředníky:
  • principy a technologie DPZ, sběr dat DPZ,
  • pracovat a využívat ve své praxi data DPZ s důrazem na družicová data,
  • využívat volně dostupné zdroje DPZ,
  • základní i pokročilé operace zpracování družicových DPZ pomocí desktopových a cloudových technologií,
  • využívat datové zdroje a výstupy z dat DPZ v GIS,
  • využívat cloudové technologie a big data družicových dat pro uživatelsky orientované zpracování DPZ dat a tvorbu aplikací s využitím skriptování Python,
  • používat v praxi tematické aplikace DPZ s důrazem na evropská data Sentinel.

 

 

Pro koho je kurz určen:

Především pro úředníky a vedoucí úředníky územně samosprávných celků, zejména z odborů územního plánování, stavebního řádu, životního prostředí, regionálního rozvoje, zemědělství a dopravy. Registrace je však otevřená i pro ostatní zájemce. U účastníků se předpokládá základní úroveň znalosti GIS a internetu.

 

Forma:

Kombinované studium zahrnuje 3 dny prezenční výuky (tj. 24 vyučovacích hodin) a 16 hodin distanční výuky. Přednášky (8 hodin) a distanční výuka (16 hodin) poskytnou vysvětlení základních principů DPZ a vlastností dat DPZ, představí družicové mise, datové produkty a služby programu Copernicus, datové infrastruktury zpracování Big Dat, metody zpracování a analýzy dat DPZ, analýzy časových řad z dat DPZ, zpracování dat Sentinel či Landsat v cloudovém prostředí, datové služby s využitím DPZ a hlavní aplikační oblasti DPZ.

Cvičení (8 hodin) bude probíhat na adekvátně vybavené počítačové učebně a zahrnuje praktické vyzkoušení postupů zpracování a vyhodnocení DPZ dat včetně zvýraznění obrazu, využívání multispektrální informace a spektrálních vlastností objektů, klasifikace obrazu a hodnocení přesnosti klasifikace v desktopovém nebo cloudovém prostředí. Uživatelé si též vyzkouší tvorbu vlastních aplikací a uživatelské zpracování dat pomocí skriptů.

V rámci samostudia budou mít účastníci přístup k e-learningovým materiálům. Během kurzu budou využívána open data a open sofware s preferencí cloudových služeb tak, aby každý z účastníků mohl plnohodnotně využívat tato data a služby ve své praxi i po skončení kurzu.

Každý z účastníků si připraví projekt (s využitím konzultací), kde si zpracuje a vyhodnotí data DPZ. Výsledky projektů budou prezentovány a diskutovány na závěrečném semináři.

 

Termín kurzu: 13.9.-30.11.2024

První soustředění 13.9.2024, druhé soustředění 20.9.2024, závěrečný seminář ke konci listopadu (bude upřesněno na základě možností účastníků).

 

Kurz vedou: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D., Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., RNDr. Josef Laštovička, Ph.D., Mgr. Daniel Paluba (PřF UK Praha), doc. Ing. Jakub Brom, Ph.D. a Ing. Václav Nedbal, PhD.  (JčU v Českých Budějovicích)

 

Místo soustředění: Přírodovědecká fakulty Univerzity Karlovy, Albertov 6, Praha 2

Cena kurzu: 9700 Kč

Přihlášky na kurz: ZDE

Bližší informace o kurzu: vzdelavani-at-cagi.cz

 

Podmínky:

CAGI si vyhrazuje právo zrušit kurz pro malý počet přihlášených účastníků. Minimální počet zaplacených účastníků je 10. Maximální počet účastníků je 20.

Kompletní podmínky přihlašování a storna jsou uvedeny zde.