Kontrolní komise CAGI:

  • Mgr. Josef Dufek (předseda kontrolní komise)
  • Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava)
  • Ing. Robert Šinkner, MBA (TKP geo s.r.o.)