EUROGI

Zahraniční aktivity CAGI jsou vedeny zejména snahou o koordinaci aktivit s asociacemi podobného typu působících v ostatních evropských státech. Významný je z tohoto hlediska zejména kontakt s evropskou zastřešující organizací EUROGI (European Umbrella Organization for Geoinformation), jejímž je CAGI od svého vzniku přidruženým členem.

  • V roce 2001 získala CAGI oficiální statut člena - kandidáta EUROGI.
  • Od roku 2010 je CAGI členem typu A (nejvyšší forma členství). V roce 2010 byl navíc do výkonného výboru EUROGI (Executive Committee) zvolen RNDr. Jiří Hiess (funkční období 2010 - 2012).

 

Další významné zahraniční aktivity:

22. 11. 2012 - Setkání CAGI s Čínským národním koordinačním výborem pro prostorové informace (NGICC); tisková zpráva: zde