Spolupráce s orgány státní správy a dalšími subjekty: