Cílem dotazníku je posoudit situaci a identifikovat problémy prezenčního vysokoškolského vzdělávání v době pandemie a přechodu na distanční výuku.

Výsledná analýza dotazníkového šetření.