Prostorový popis železniční sítě ve správě SŽ

28.3.2023 - 28.3.2023

Česká asociace pro geoinformace Vás srdečně zve k účasti na odborném semináři

Prostorový popis železniční sítě ve správě SŽ jako pilotní řešení popisu části dopravní infrastruktury v rámci DTM

 

který se uskuteční v termínu 28. 3. 2023 na Novotného lávce 5 v Praze, sál č. 319

Témata konference

  • Ontologický popis železničních drah ve správě SŽ a jejich vztah k DTM
  • Koncepce rozvoje IS SŽ ve směru k DTM, DTMŽ a BIM
  • Nepřímé metody mapování v tvorbě DTM a DTMŽ
  • DTMŽ – koncepce datového modelu a integrace na DMVS
  • DTMŽ – uživatelské aplikace
  • Organizační a technické zabezpečení tvorby jednotné terminologie pro oblast prostorových informací v rámci Národní infrastruktury pro prostorové informace

Kontakt: cagi@cagi.cz