Geoinformace ve veřejné správě 2024

6.5.2024 - 7.5.2024

Celkový počet volných míst byl vyčerpán. Registrace byla ukončena.UPOZORNĚNÍ: Na emailovou adresu zadanou při registraci Vám přijde AUTOMATICKY generovaná zálohová proforma faktura. Pakliže Vám proforma faktura nepřijde na email zadaný při registraci do 24 hodin, obraťte se prosím na givs2024-info@cagi.cz pro novou proforma fakturu.

 

Organizátor si vyhrazuje právo zrušit registraci v případě neuhrazení konferenčního poplatku do 14 dnů od registrace.

 

STORNO poplatky (zrušit rezervaci lze emailem na givs2024-info@cagi.cz):

  • Zrušení registrace do 10. dubna 2024 – bez poplatku
  • Zrušení registrace do 25. dubna 2024 – 50% z ceny vložného
  • Zrušení registrace po 25. dubnu 2024 – 100% z ceny vložného

 

Registrací účasti na 17. ročník konference "Geoinformace ve veřejné správě 2024", uspořádanou CAGI ve dnech 6.-7.5.2024 (dále jen "konference"), vyjadřuje registrovaný účastník konference výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno; příjmení; titul; název instituce, na níž účastník konference profesně působí; kontaktní adresa a email, a to pro potřeby provedení prezenční listiny účastníků konference a zveřejňovaného a veřejně šířeného elektronického sborníku příspěvků z konference, po dobu nezbytně nutnou pro zajištění řádného průběhu konference i zveřejnění a veřejného šíření výstupů z ní.

Registrací účasti na konferenci vyjadřuje registrovaný účastník konference současně výslovný souhlas s provedením, zveřejněním a veřejným šířením podobizny, obrazových snímků, zvukových a obrazově-zvukových záznamů týkajících se účastníka konference nebo jeho projevů osobní povahy z průběhu této konference, vyhotovených pořadatelem konference.