QUO VADIS, VZDĚLÁVÁNÍ?

13.5.2015 - 13.5.2015

České vysoké učení technické, Thákurova 7, Praha 6, místnost B868

Pracovní seminář společností oborů věd o Zemi.

Účast na semináři je bezplatná.

Témata konference

Účast a diskuzi k problematice vzdělávání přislíbily následující společnosti:

  • Česká asociace pro geoinformace
  • Česká geografická společnost
  • Kartografická společnost ČR
  • Českomoravská komora pro pozemkové úpravy
  • Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země

Kontakt: kjanecka@cagi.cz