Geoinformace ve veřejné správě 2013

27.5.2013 - 28.5.2013

Novotného lávka 5, Praha

 

Česká asociace pro geoinformace Vás srdečně zve k účasti na 6. ročníku výroční konference Geoinformace ve veřejné správě 2013, která se uskuteční na Novotného lávce v Praze v termínu 27. – 28. 5. 2013.

 

V roce 2013 oslaví Základní registry, včetně Základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) první rok své existence, přijďte se prosím i Vy podělit o své zkušenosti s nimi, konference GIVS 2013 je ideální platformou pro setkání s Vašimi kolegy – praktiky a uživateli GIS, kteří čelí těm samým otázkám, jako řešíte možná i Vy.

 

Obnoví Koordinační výbor pro INSPIRE (KOVIN) v roce 2013 svoji činnost? S jakými problémy se v souvislosti s implementací INSPIRE potýkáte Vy? Na konferenci dostane dostatečný prostor i problematika budování Národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI) v ČR, na kterou se vážou další témata, kterým se konference bude věnovat. Přijměte prosím naše pozvání na konferenci GIVS 2013, přijďte živě podiskutovat o aktuálních tématech, která mají zásadní dopad na náš obor.

 

Těšíme se na viděnou s Vámi!

 

Konference se koná pod záštitou Ministerstva vnitra a Ministerstva životního prostředí.

 

Témata konference

 • Budování NIPI v ČR, GeoInfoStrategie
 • RÚIAN a INSPIRE
 • GIS pro města a obce
 • GIS z pohledu uživatelů a zákazníků
 • Geoportály pro veřejnou správu i občany
 • Autorské právo v geoinformatice
 • Standardizace
 • Geoinformace v krizovém řízení
 • Inovace a technologické novinky
 • Open source & Open (geo)data
 • Celoživotní GI vzdělávání
 • Pasportizace, evidence, efektivní správa majetku
 • Podpora cestovního ruchu
 • Podpora podnikání
 • GI aplikace pro každodenní život, Best-practices

Kontakt: givs2013-info@cagi.cz