Členská schůze CAGI 2022

29.3.2022 - 29.3.2022

Novotného lávka 5, Praha 1 sál č. 319

Program:

10:00 - 10:30 Registrace, káva

 

10:30 - 12:00 "LIFO - Česko obhájilo evropské prvenství" (E. Pauknerová)

 

12:00 - 12:45 Lehký oběd12:45 Zahájení členské schůze CAGI

  1. Zahájení členské schůze, schválení programu členské schůze
  2. Volba návrhové komise
  3. Bilance činnosti CAGI za rok 2021
  4. Hospodaření CAGI v roce 2021, zpráva kontrolní komise
  5. Návrh rozpočtu na rok 2022
  6. Plán činnosti CAGI na rok 2022
  7. Diskuze
  8. Usnesení členské schůze, zakončení


15:00 Ukončení členské schůze


Kontakt: cagi@cagi.cz