Volební členská schůze 2018

28.3.2018 - 28.3.2018

Novotného lávka 5, Praha 1 sál č. 318

Program:


Dopoledne 28. 3. 2018 proběhne na Novotného lávce (sál č. 319) seminář GDPR - nové nařízení EU o ochraně osobních údajů. Seminář pořádá Český svaz vědeckotechnických společností (ČSVTS). Se zástupci ČSVTS se podařilo domluvit účast i pro členy CAGI, v takovém případě se prosím registrujte co nejdříve zde:

http://www.csvts.cz/index.php?option=com_chronoforms&chronoform=GDPR


12:30 - 13:00 Registrace, káva


13:00 Zahájení volební členské schůze CAGI

 

  • Zahájení členské schůze, schválení programu členské schůze
  • Volba návrhové a volební komise
  • Bilance činnosti CAGI za rok 2017
  • Hospodaření CAGI v roce 2017, zpráva kontrolní komise
  • Návrh rozpočtu na rok 2018
  • Plán činnosti CAGI na rok 2018
  • Volby orgánů CAGI na období 2018 - 2021
  • Diskuze
  • Usnesení členské schůze, zakončení


15:30 Ukončení volební členské schůze CAGI


15:30 - 16:30 1. zasedání nově zvoleného předsednictva CAGI


Kontakt: cagi@cagi.cz