Aktuality

aktuality

Pozvánka na Konferenci DIGIGEO Liberec 2024

Jakub | 2.5.2024 | Všechny zprávy

Zveme vás na Technickou univerzitu v Liberci, kde se bude konat konference zaměřená na digitální kompetence ve vzdělávání. Konference se koná 6. a 7. června 2024 a je určena především učitelům geografie a dalším pedagogům.

Využijte příležitost setkat se s odborníky a kolegy, účastnit se workshopů a poslechnout si přednášky zaměřené na začleňování digitálních technologií do školního prostředí.

Nezapomeňte se zaregistrovat a získat více informací na webových stránkách konference https://kgd.fp.tul.cz/akce/digigeo2024
---

Invitation to the DIGIGEO Liberec 2024 Conference

We invite you to the Technical University of Liberec for a conference on digital competencies in education. The event will take place on June 6-7, 2024, primarily aimed at geography teachers and other educators.

Take the opportunity to meet experts and colleagues, participate in workshops, and listen to lectures on integrating digital technologies into the educational environment.

Don't forget to register and get more information on the conference website: https://kgd.fp.tul.cz/akce/digigeo2024


« zpět