GIS v plánování měst a regionů

15.9.2016 - 15.9.2016

Program konference

09:00 - 10:00 Registrace

10:00 - 10:10 Zahájení konference
René Wokoun, rektor VŠRR; Karel Janečka, předseda CAGI
10:10 - 12:00 1. Blok přednášek


Novinky na úseku územního plánování Roman Vodný

Poskytování údajů ČÚZK Jiří Poláček

Role samosprávy v zajištění INSPIRE tématu využití území Jitka Faugnerová

Územní plány a územně analytické podklady (nejen) v rozhodovacím procesu Vojtěch Zvěřina

Hodnocení územních plánů pomocí  eye-trackingu Stanislav Popelka, Jaroslav Burian
12:00 - 13:00 Oběd

13:00 - 14:40 2. Blok přednášek


Webová aplikace pro sběr hodnot a problémů v území pro ÚAP Tomáš Peltan a kol.

Smart M.Apps – budoucnost patří aplikacím Vladimír Špaček

Bezdrátová senzorová síť pro monitoring meteorologických prvků v Olomouci Vendula Hejlová

GIS jako nástroj komplexního pohledu na změnu klimatu v České republice Michael Pondělíček a kol.

Na koho ten stromek spadne? Aneb analýza rizik stromů v GIS Jan Kamenický
14:40 - 15:10 Káva

15:10 - 16:50 3. Blok přednášek


Pocitové mapy v plánování měst a regionů Jiří Pánek, Vít Pászto

Analýza a vyhodnocení obsahu územně analytických podkladů krajů Jaroslav Burian, Markéta Stachová

Mapování bariér jako součást dlouhodobé integrace osob se zdravotním postižením Pavel Struha, Marek Šimůnek

Udržování databáze dopravního značení na komunikacích a její sdílení v rámci EU Martin Švec

GIS systém na státní plavební správě Dalibor Fanta, Pavla Ševítová
16:50 - 17:00 Zakončení konference