Česká asociace pro geoinformace, z.s. je akreditovanou institucí Ministerstva vnitra ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Název akreditovaného kurzu (kurz je akreditován i pro vedoucí úředníky):

Geografické informační systémy pro e-government a oborovou podporu veřejné správy


Typ vzdělávacího programu: průběžné vzdělávání


Cíle vzdělávacího programu:

V rámci specializačního průběžného vzdělávání seznámit úředníky a vedoucí úředníky zařazené do úřadů územních samosprávných celků se základními aspekty Geografických informačních systémů (GIS), naučit úředníky a vedoucí úředníky zařazené do úřadů územních samosprávných celků:

 • principy tvorby tematických geografických databází, ukládání a správy dat,
 • charakteristiky hlavních zdrojů geografických dat,
 • pracovat s GIS softwarovými produkty,
 • v praxi používat tematické aplikace GIS,
 • vytvářet vlastní aplikace GIS za účelem zefektivnění jejich práce a rozhodovacího procesu,
 • základní kartografické zásady a trénovat je v jejich uplatňování,
 • poznat rozšíření aplikací geoinformačních technologií ve veřejné správě v  ČR a seznámit úředníky s budováním národní infrastruktury v podobě GeoInfoStrategie a INSPIRE.

 

Pro koho je kurz určený:

Především úředníci a vedoucí úředníci veřejné správy a samosprávy, kteří buď přímo přicházejí do každodenního styku s daty či výstupy aplikací geoinformačních technologií nebo je mohou efektivně využívat ve své každodenní praktické činnosti a zejména při rozhodovacím procesu.

 

Termíny: Kurz sestává ze 4 soustředění (celkem 10 dní) – červen, září, říjen, listopad.

Forma: e-Learning, praktická cvičení na počítačové učebně.

 

Jednotlivá soustředění na témata:

 1. Základy Geografických informačních systémů
 2. Tematické aplikace GIS
 3. Výstavba vlastního GIS
 4. Závěrečný seminář - Prezentace návrhu projektu vlastního tematického GIS

 

Kurz vedou lektoři z ČVUT, UP Olomouc, ZČU v Plzni, VŠB-TU Ostrava, MU Brno.

 

Místo kurzu: Praha

Cena kurzu: 15000 Kč

Přihlášky na kurz a bližší informace o kurzu: vzdelavani-at-cagi.cz

 

Podrobný obsah kurzu:

1. Soustředění:  Základy Geografických informačních systémů (GIS)

 • Co je to GIS? Proč a k čemu se používá?
 • metody určování polohy,
 • kartografická zobrazení a souřadnicové systémy,
 • zdroje dat pro GIS (mapové podklady, digitální prostorová data, DPZ data, GPS data, VGI atd.),
 • druhy geodat datové struktury, tvorba geografických databází,
 • formáty geodat, výměnné formáty GIS dat,
 • standardizace geodat,
 • metadata prostorových dat – druhy metadat, proč se používají,
 • prostorové analýzy a modelování,
 • tvorba mapových výstupů, kartografické zásady,
 • web GIS (mapové servery, mapové služby, gis cloudy)
 • nejužívanější SW pro GIS u nás a ve světě (ArcGIS, qGIS,  GeoMedia,  GRASS GIS,  Kokeš, Misys, gvSIG),
 • plánování a projektování GIS, vč. finanční nároků na zavedení GIS,
 • GIS a národní informační infrastruktura,
 • normativní a legislativní zajištění infrastruktury prostorových informací (183/2006 Sb., 344/1992 Sb., 111/2009 Sb., 194/2017 Sb., INSPIRE, ISO normy řady 191xx, OGC standardy).

 

2. Soustředění: Tematické aplikace GIS

 • Aplikace GIS v katastru nemovitostí,
 • aplikace GIS pro správu inženýrských sítí,
 • aplikace GIS pro územní plánování a regionální rozvoj,
 • aplikace GIS pro stavební řízení,
 • aplikace GIS pro ochranu životního prostředí,
 • aplikace GIS pro krizové řízení,
 • aplikace GIS pro správu majetku,
 • aplikace GIS pro dopravní řešení,
 • aplikace GIS pro zajištění obslužnosti území,
 • aplikace GIS pro sociální služby a prevenci kriminality.

 

3. Soustředění: Výstavba vlastního GIS

 • Principy projektového řízení,
 • strategické plánování a příprava projektů GIS,
 • analýza požadavků, požadavky na kvalitu dat a služeb,
 • požadavky na funkcionalitu,
 • personální požadavky,
 • ekonomické analýzy,
 • analýza rizik,
 • výběr zdrojů a druhu vstupních dat,
 • outsourcing a využívání vzdálených dat a služeb,
 • tvorba geografické databáze,
 • vytvoření tematického GIS,
 • volba druhu výstupů podle zaměření GIS,
 • zpracování dat, vyhotovení výstupů pro rozhodovací proces,
 • návrh rozhodnutí.

 

4. Soustředění: Závěrečný seminář

 • Prezentace návrhu projektu vlastního tematického GIS zpracovaného absolventem kurzu,
 • vyhodnocení a slavnostní udělení certifikátu o absolvování kurzu.