Seznam členů:

  • Jiří Horák (vedoucí odborné skupiny)
  • Jitka Coufalová
  • Václav Čada
  • Lena Halounová
  • Vilém Pechanec
  • Sylva Vorlová

 

Cíle a aktivity:

  • Podporovat rozvoj vzdělávání v oblasti prostorových informací (zejména geoinformatiky, geomatiky, GI Science & Technology)

  • Zajistit lepší informovanost a koordinovanost v oblasti vzdělávání
  • Identifikovat problémy v oblasti vzdělávání (zejména z pohledu praxe) a napomáhat k jejich řešení
  • Podporovat přípravu a realizaci školení zejména v oblasti dalšího vzdělávání

 

 

Česká asociace pro geoinformace, z.s. je akreditovanou institucí Ministerstva vnitra ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.