MOOC představuje on-line kurz umožňující neomezenou účast a otevřený přístup přes web. Zpravidla se využívají předtočené videopřednášky, materiály ke čtení, sady problémů, úkoly k řešení, testy, a kvízy, často interaktivní uživatelská fóra. Délka trvání je zpravidla několik týdnů.

 

Po splnění podmínek v průběhu kurzu účastník většinou získává certifikát o absolvování kurzu.

 

MOOC jsou typicky nabízeny zdarma, ovšem některé mohou být placené (viz Coursera kurzy). V rámci některých platforem je možné získat ověřitelný certifikát (za poplatek), že jste kurz skutečně absolvovali vy. Autentizace probíhá např. snímáním tváře web kamerou anebo dynamikou psaní na klávesnici. Nicméně, ani tyto ověřitelné certifikáty nejsou dosud uznávány jako formální vzdělání.

Nejrozšířenější platformy MOOC  kurzů jsou Coursera, edX, Udacity a další. V českém prostředí je to Nostis, Khanova škola, Seduo.

Výběr kurzů z nabídky Coursera (Coursera, 2016):

Výše uvedené kurzy nabízené na serveru Coursera.org byly zpracovány a vyhodnoceny v roce 2016. Hodinová dotace jednotlivých kurzů je značně variabilní, pohybuje se v rozmezí 12 - 125 hodin. U třech kurzů nebyla časová náročnost uvedena. Výukové materiály a data jsou k dispozici. Většina kurzů je vyučována v anglickém jazyce. Dva kurzy jsou ve francouzštině s tím, že u jednoho z nich jsou k dispozici titulky v angličtině. Z pohledu využívaného SW byl nejčastěji využívám ArcGIS (4x) a dále pak ModelBuilder (2x), QGIS (2x) a ArcGIS Pro (1x).

 

Z témat BoK GIS & T (i NKZ GIS & T) je nejčetněji zastoupeno téma DM3-2 (Rastrový model). Většinou se však nepodařilo identifikovat probíranou látku na detailní úrovni témat, proto byly údaje agregovány na úroveň jednotek, které jsou zobrazeny na následujícím obrázku. Nejvíce byla zastoupena jednotka CV3 (Zásady mapového designu), dále pak jednotka AM6 (Analýzy povrchu) a jednotka CV4 (Grafické znázorňovací techniky).

 

Obr. Zastoupení jednotek BoK ve vybraných kurzech Coursera.

 

Výběr kurzů z nabídky edX (edX, 2016) (bezplatné kurzy):

 

Výběr kurzů z nabídky Udacity (Udacity, 2016) (bezplatné kurzy):

 

Podle Wilsona (2014) MOOC nabízený Penn State univerzitou na mapování a geoprostorovou revoluci přitáhlo více než 100 tis. účastníků od 4. čtvrtletí 2013 (do 2014).

 

Detailní sylabus kurzu je k dispozici zde.

 

Tufts University nabízí kurz Introduction to Geographic Information Systems (GIS) for Urban and Environmental Analysis.

 

Také komerční společnosti již nabízejí kurzy MOOC: MOOC pro  platformu ESRI.