Geoinformace ve veřejné správě 2019

20.5.2019 - 21.5.2019

Program konference


Pondělí 20. 5. 201909:00 - 10:00

Registrace, káva


10:00 - 10:10

Zahájení konference


(Karel Janečka, CAGI)


10:10 - 12:30

Digitální technická mapa ČRÚvod do bloku DTM ČR

(Pavel Matějka, OS 26 GeoInfoStrategie, CAGI)


Právní úprava Digitální technické mapy ČR

(Zdeněk Zajíček, ICT Unie; Václav Nebeský, MMR ČR)


DTM ČR – architektura, typové projekty krajů a financování

(Jiří Čtyroký, IPR Praha; Petr Pavlinec, AK ČR)


Dopady zavádění metody BIM na NIPI v souvislosti se strategiemi digitalizace veřejné správy a stavebnictví

(Leoš Svoboda, MPO ČR)Řešení pro digitální technické mapy

(Ladislav Čapek, Asseco Central Europe)


Pasporty – MISYS a Geoportál GEPRO

(Tomáš Mandys, GEPRO)


12:30 - 13:30

OBĚD


13:30 - 15:10

GeoInfoStrategie, Smart City, Vzdělávání, Otevřený softwareGeoInfoStrategie v kontextu Digitálního Česka

(Eva Kubátová, MV ČR)


Geoprostorová řešení pro chytrá města, regiony i organizace

(Vladimír Špaček, Hexagon)


Porovnání korejského a českého příkladu užití UPA v modelu kontroly a zvládání situací při silném znečištění smogem

(Eva Sovjáková, TNK-122)


Potřeby a příležitosti vzdělávání v geoinformatice (plná verze článku)

(Jiří Horák, VŠB-TU Ostrava, CAGI)


OpenGeoLabs: Technická podpora otevřeného software pro GIS

(Jáchym Čepický, Martin Landa, OpenGeoLabs)


15:10 - 15:40

KÁVA


15:40 - 17:20

GIS a geoportály pro veřejnou správu a uživatele I.Základní topografická mapa 1 : 5000

(Mario Vejvoda, ZÚ)


Nový systém pro správu a aktualizaci ZABAGED®

(Martin Sovadina, Asseco Central Europe)


Publikace prostorových dat v Povodí Odry, s.p.

(Jakub Bican, CAD Studio; Roman Teuchner, Povodí Odry)


Gisquick: Rychlé sdílení map  na open source základě

(Jáchym Čepický, Martin Landa, OpenGeoLabs)


UtilityReport - snadné, rychlé a on-line vyjadřování k existenci sítí

(Lukáš Opat, HRDLIČKA spol. s r.o.)

17:20 - 17:40

KÁVA


17:40 - 19:00

GIS a geoportály pro veřejnou správu a uživatele II.Využití analýz viditelnosti v procesech veřejné správy

(Jan Caha, Mendelova univerzita v Brně)


Měření a mapování ve 3D – GisOnline.cz

(Drahomíra Zedníčková, TopGis)


Evidence závazných stanovisek - spolupráce ÚÚP a SÚ ORP

(Jitka Kominácká, MěÚ Břeclav)


Geografický informačný systém vojenskych lesov a majetkov Slovenskej republiky

(Miroslav Čongrády, Vojenské lesy a majetky SR)


19:15 - 23:30

SPOLEČENSKÝ VEČER V KLUBU LÁVKAÚterý 21. 5. 20199:30 - 11:30

Významné projekty státní správyImplementace INSPIRE v prostředí ČÚZK

(Petr Souček, ČÚZK)


Webové služby RÚIAN a ISÚI

(Kateřina Burešová, ČÚZK)


Průzkum spokojenosti se službami katastru nemovitostí

(Jiří Poláček, ČÚZK)


Změny v poskytování dat KN

(David Legner, ČÚZK)


Interoperabilita geodat a služeb v EU – trendy a poznatky

(Eva Pauknerová, ČÚZK)


Základní sídelní jednotka padesátiletá

(Zdeňka Udržalová, ČSÚ)


11:30 - 12:00

KÁVA


12:00 - 13:00

Workshop projektu Attractive DanubeKterý region je ten atraktivní? Čím měříme atraktivitu?

(Jitka Faugnerová, CENIA)


Národní indikátory v ČR a fungování platformy

(Alžběta Kodetová, Miluše Větroňová, CENIA)


Poznatky v oblasti zkracování odbytového řetězce v zemědělství - příklady dobré praxe projektu SKIN (Short Food Supply Chain and Innovation Network)

(Šárka Horáková, WirelessInfo)


13:00 - 13:05

Zakončení konference