Geoinformace ve veřejné správě 2019

20.5.2019 - 21.5.2019

Celkový počet volných míst byl vyčerpán. Registrace byla ukončena.UPOZORNĚNÍ: Na emailovou adresu zadanou při registraci Vám přijde AUTOMATICKY generovaná zálohová proforma faktura. Pakliže Vám proforma faktura nepřijde na email zadaný při registraci do 24 hodin, obraťte se prosím na givs2019-info@cagi.cz pro novou proforma fakturu.

 

Organizátor si vyhrazuje právo zrušit registraci v případě neuhrazení konferenčního poplatku do 14 dnů od registrace.


STORNO poplatky (zrušit rezervaci lze emailem na givs2019-info@cagi.cz):

  • Zrušení registrace do 31. března 2019 – bez poplatku
  • Zrušení registrace do 30. dubna 2019 – 50% z ceny vložného
  • Zrušení registrace po 30. dubnu 2019 – 100% z ceny vložného

 

Registrací účasti na 12. ročník konference "Geoinformace ve veřejné správě 2019", uspořádanou CAGI ve dnech 20.-21.5.2019 (dále jen "konference"), vyjadřuje registrovaný účastník konference výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno; příjmení; titul; název instituce, na níž účastník konference profesně působí; kontaktní adresa a email, a to pro potřeby provedení prezenční listiny účastníků konference a zveřejňovaného a veřejně šířeného elektronického sborníku příspěvků z konference, po dobu nezbytně nutnou pro zajištění řádného průběhu konference i zveřejnění a veřejného šíření výstupů z ní.

Registrací účasti na konferenci vyjadřuje registrovaný účastník konference současně výslovný souhlas s provedením, zveřejněním a veřejným šířením podobizny, obrazových snímků, zvukových a obrazově-zvukových záznamů týkajících se účastníka konference nebo jeho projevů osobní povahy z průběhu této konference, vyhotovených pořadatelem konference.