Geoinformace ve veřejné správě 2014

15.5.2014 - 16.5.2014

Program konference

 

ČTVRTEK 15. 5. 2014

08:30

09:30

Registrace

 

 

 

09:30

09:35

Zahájení konference

 

 

Karel Janečka

 

 

 

09:35

10:35

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020

 

 

 

 

 

Aktuální stav projektu tvorby Strategii rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020

 

 

Eva Kubátová

 

 

 

 

 

Sběr základních geodat ve vazbě na Strategii rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR

 

 

Václav Čada

 

 

 

 

 

Modelová generalizace při realizaci GeoInfoStrategie

 

 

Radek Augustýn, Tomáš Vacek, Radek Makovec

 

 

 

 

 

Informace o souboru českých technických norem v oboru Geografická informace/Geomatika

 

 

Eva Sovjaková

 

 

 

10:35

11:20

Budování národní infrastruktury prostorových informací

 

 

 

 

 

Nově poskytovaná data a služby ČÚZK

 

 

David Legner

 

 

 

 

 

Prostorová data pro podporu rozhodování ve veřejné správě

 

 

Petr Dvořáček

 

 

 

 

 

Využití dat leteckého laserového skenování pro zpřesnění ZABAGED

 

 

Jana Pressová

 

 

 

11:20

11:35

Káva

 

 

11:35

12:20

Významné projekty státní správy

 

 

 

 

 

Dopady nového katastrálního zákona do datových struktur ISKN

 

 

Petr Kokeš

 

 

 

Sedm let webových služeb KN

 

 

Jan Bílek

 

 

 

 

 

Služba sledování změn

 

 

Jana Apeltauerová

 

 

 

12:20

12:50

Implementace INSPIRE v ČR

 

 

 

 

 

Provozování volných INSPIRE služeb – výzvy a překážky

 

 

Jiří Poláček

 

 

 

 

 

Další postup implementace INSPIRE služeb v ČÚZK

 

 

Michal Med

 

 

 

12:50

13:30

Oběd

 

 

13:30

14:05

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚAIN)

 

 

 

 

 

Volební okrsky v RÚIAN

 

 

Kateřina Burešová

 

 

 

 

 

Usnadněte si práci s RÚIAN

 

 

Jan Nožka

 

 

 

14:05

15:15

Geoportály pro veřejnou správu i občany

 

 

 

 

 

LayMan - nástroj pro publikaci a zabezpečení geodat

 

 

Michal Šrédl

 

 

 

 

 

GEPRO odemyká dveře vašemu potenciálu

 

 

Marek Knězů

 

 

 

 

 

Spájame verejnú správu a inteligentné dopravné systémy

 

 

Juraj Kotrik

 

TopGis a Mapy.cz - Geoinformační služby pro Vás

Michal Sýkora

 

 

 

15:15

15:30

Káva

 

 

15:30

16:30

Dopravní sítě

 

 

 

 

 

Jednotná informační báze o dopravních sítích v kontextu návrhu GeoInfoStrategie

 

 

František Kopecký

 

 

 

 

 

Problematika popisu železničních přejezdů jako součásti dopravní infrastruktury se zaměřením na dráhy mimo správu SŽDC, s.o.

 

 

Eva Vacková, Robert Číhal

 

 

 

 

 

Geomatika v prostředí dominantního provozovatele dráhy

 

 

Libor Jemelka

 

 

 

Dostupnost veřejnou linkovou dopravou v ČR

 

 

Jiří Horák, Igor Ivan, David Fojtík, Tomáš Inspektor, Lenka Zajíčková, Vít Voženílek

 

 

 

16:30

17:15

Open Data

 

 

 

 

 

GIS v novinách a neziskovém sektoru

 

 

Jan Cibulka

 

 

 

 

 

Open Data ve firmě Geosense

 

 

Ladislav Čapek

 

 

 

 

 

Vyhlášení vítěze soutěže Apps4Europe

 

 

Karel Janečka

 

 

 

17:15

17:30

Káva

 

 

 

17:30

18:30

Participativní mapování

 

 

 

 

 

Participativní geoweb v podmínkách českého venkova

 

 

Václav Plíhal

 

 

 

 

 

Co všechno nám může říci turistická mapa města?

 

 

Jiří Šmída, Daniel Vrbík

 

 

 

 

 

Data o poškození silniční sítě vlivem přírodních pohrom a jejich analýza

 

 

Jan Kubeček

 

 

 

 

 

Krizová mapa České republiky

 

 

Lukáš Marek, Jiří Pánek, Vít Pászto

 

 

 

19:00

22:00

Společenský večer v klubu Lávka

 

PÁTEK 16. 5. 2014

09:00

09:45

Evropské iniciativy a projekty

 

 

 

 

 

Evropský program Copernicus: přechod do provozní fáze

 

 

Lenka Hladíková

 

 

 

 

 

Corine land cover 2012: Mapování krajinného pokryvu

 

 

Jana Bašistová

 

 

 

 

Projekt European Location Framework (ELF) po prvním roce

 

 

Eva Pauknerová

 

 

09:45

10:30

Vzdělávání

 

 

 

 

Požadavky trhu práce a praxe v profesním vzdělávání v geoinformatice – současná situace v Evropě a u nás

 

 

Petr Kubíček

 

 

 

 

 

Vzdělávání v geoinformatice – současná nabídka pro školy a veřejnost

 

 

Vilém Pechanec

 

 

 

 

 

Systémové celoživotní vzdělávání v oblasti prostorových informací

 

 

Jiří Horák

 

 

10:30

10:50

Káva

 

 

10:50

11:35

Kartografická společnost ČR

 

 

 

 

Trendy v kartografii a vizualizaci prostorové informace

 

 

Václav Talhofer, Vít Voženílek

 

 

 

 

 

Kartografické aspekty mapování a vyjadřování přístupnosti centra města

 

 

Tomáš Řezník, Jana Stehlíková, Robert Osman, Jakub Jaňura

 

 

 

 

 

Autorské právo v kartografii a geoinformatice

 

 

Alena Vondráková

 

 

11:35

12:15

Oběd

 

 

12:15

13:45

Open Source

 

 

Výsledky projektu soustavy statistických registrů napojené na RÚIAN

Zdeňka Udržalová

 

 

 

OpenSource nástroje VÚGTK vyvíjené pro využití dat poskytovaných veřejnosti ČÚZK

 

 

Radek Augustýn, Tomáš Vacek

 

 

 

 

 

GIS.lab – okamžité vytvorenie GIS pracoviska

 

 

Ivan Minčík

 

 

 

 

 

GISMentors - školení otevřeného software pro geoinformatiku

 

 

Jáchym Čepický, Vojtěch Dubrovský, Martin Landa

 

 

 

 

 

gvSIG & OpenWebGlobe: open source řešení na KGI UP

 

 

Rostislav Nétek

 

 

 

 

ZmapujTo - hlášení podnětů od občanů

 

 

Martin Hujer, Miroslav Kubásek

 

 

13:45

14:00

Závěrečná diskuze, zakončení konference