Geoinformace ve veřejné správě 2023

2.5.2023 - 3.5.2023

Program konference

 

Úterý 2. 5. 2023

 
 

09:45 - 10:50

Registrace

10:50 - 11:00

Zahájení konference

 

(Karel Janečka, CAGI)

 

11:00 - 13:00

GeoInfoStrategie; Vzdělávání; Dopady zavádění BIM v ČR

 
 

Implementace GeoInfoStrategie2020+ (abstrakt)

(Jitka Coufalová, Digitální a informační agentura)

 

Vzdělávání v GIS (abstrakt)

(Jiří Horák, VŠB-TUO, Jitka Coufalová, Digitální a informační agentura)

 

Prezentace projektu TITSMV112 – Zajištění využitelnosti dat z BIM modelů pro rozvoj NIPI - Modelování vystavěného prostředí (abstrakt)

(Leoš Svoboda, řešitelský tým TITSMV112)

 

Využití různých zdrojů prostorových dat při procesech správy budovy (abstrakt)

(Petra Smíšková, Adam Dlesk, EuroGV)

 

MISYS - trendy ve zpracování dat (abstrakt)

(Marek Knězů, Jan Procházka, GEPRO)

 

3D model území a jeho správa (abstrakt)

(Vladimír Špaček, Intergraph CS)

 

13:00 - 14:00

Oběd (klub Lávka)

 

14:00 - 16:00

DMVS, DTM krajů I.

 
 

Co se při přípravě DTM krajů povedlo! (abstrakt)

(Jiří Čtyroký, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy)

 

Metodické a ontologické základy DTM krajů (abstrakt)

(Jiří Čtyroký, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Irena Křeková, Zlínský kraj)

 

Kroky vedoucí ke spuštění IS DMVS a krajských IS DTM (abstrakt)

(Jiří Formánek, Český úřad zeměměřický a katastrální)

 

Digitální technická mapa ČR (abstrakt)

(Petr Doubrava, Karel Houf, GEPRO)

 

Metody hromadného sběru dat v tvorbě DTM (abstrakt)

(Václav Šafář, VŠB-TUO)

 

16:00 - 16:30

Přestávka

 

16:30 - 18:30

DMVS, DTM krajů II.

 
 

DTM LK – transformace účelové mapy povrchové situace ÚMPS do ZPS, odvozování ZPS DI pro pasportizační systém PASPORT DI obec BASIC (abstrakt)

(Karel Vondráček, GEOREAL)

 

DTM LK - pořízení dat DI pro aplikaci PASPORT DI obec BASIC včetně dopravního grafu pozemních komunikací (abstrakt)

(Radovan Prokeš, CEDA)

 

DTM LK – sdílení dat DI s DTM SŽ (abstrakt)

(Veronika Vybíralová, Správa železnic)

 

DTM ZK – nový pohled na DTM s návazností na dlouholeté zkušenosti a dobrou spolupráci s uživateli a tvůrci DTM (abstrakt)

(Irena Křeková, Zlínský kraj)

 

K vybraným aspektům popisu železničních drah ve správě SŽ s využitím Digitální technické mapy železnice jako specializovaného nástroje DTM ČR (abstrakt)

(Robert Číhal, VŠB-TUO)

 

Nástroje pro práci s daty DTM ČR, KN a RÚIAN (abstrakt)

(Jan Ausberger, ARCDATA PRAHA)

 
19:00 - 23:30

Společenský večer (klub Lávka)

 
 

Středa 3. 5. 2023

 
 

9:45 - 12:00

Významné projekty veřejné správy; Inovace a technologické novinky v GIS

 
 

Ohlédnutí za čtvrtstoletím existence CAGI (abstrakt)

(Eva Pauknerová, CAGI)

 

Organizační a technické zabezpečení tvorby jednotné terminologie pro oblast prostorových informací v rámci Národní infrastruktury pro prostorové informace (abstrakt)

(Petr Rapant, VŠB-TUO)

 

Novinky z oblasti poskytování dat ČÚZK (abstrakt)

(Petr Souček, Český úřad zeměměřický a katastrální)

 

Změny v produktech Zeměměřického úřadu a v jejich poskytování uživatelům v roce 2023 (abstrakt)

(Petr Dvořáček, Zeměměřický úřad)

 

Moderní metody měření pro DTM kraje (abstrakt)

(Pavel Bozděch, Ondřej Váňa, 3gon Positioning)

 

Využití nástroje analýz viditelnosti v GIS pro hodnocení pohledových horizontů (abstrakt)

(Lenka Janošíková, Jan Caha, Mendelova univerzita v Brně)

 

12:00 - 12:15

Zakončení konference

 
Česká kartografická společnost, kolektivní člen CAGI, zve všechny zájemce na vyhlášení soutěže MAPA ROKU 2022, které se uskuteční 3. 5. 2023 v době od 12:30 do 13:30 v sále 319. Vstup je zdarma.