Geoinformace ve veřejné správě 2021

3.5.2021 - 4.5.2021

Programový výbor konference

 • Karel Janečka (Česká asociace pro geoinformace) – předseda programového výboru
 • Jiří Poláček (Český úřad zeměměřický a katastrální)
 • Leona Slabochová (Město Litoměřice)
 • Jiří Horák (VŠB-TU Ostrava)
 • Alena Vondráková (Univerzita Palackého v Olomouci)
 • Vojtěch Zvěřina (GEPRO)
 • Jakub Svatý (Hexagon Safety & Infrastructure)
 • Robert Číhal (Sdružení pro prostorová data o dopravních sítích)
 • Pavel Matějka (EMA - projekt)
 • Petr Dvořáček (Zeměměřický úřad)

Organizační výbor konference

 • Karel Janečka
 • Milena Petrtýlová (účtování konference)