Geoinformace ve veřejné správě 2021

3.5.2021 - 4.5.2021

Program konference

 

Pondělí 3. 5. 2021

 
 

10:00 - 10:05

Zahájení konference

 

(Karel Janečka, CAGI)

 

10:05 - 12:00

GeoInfoStrategie, otevřená data

 
 

GeoInfoStrategie - co se podařilo (abstrakt)

(Veronika Kocourková, Ministerstvo vnitra)

 

GeoInfoStrategie+ „ROSTEME" (abstrakt)

(Jitka Coufalová, Ministerstvo vnitra)

 

Národní sada prostorových objektů (abstrakt)

(V. Čada, ZČU v Plzni; R. Makovec, VÚGTK; K. Vondráček, Georeal; J. Bradáč, T-Mapy)

 

Cesta od GIS k open datům (abstrakt)

(Eliška Skokanová, Jan Zvára, Statutární město Brno)

 

Získejte z volně dostupných dat maximum (abstrakt)

(Martin Vávra, ARCDATA Praha)

 

12:00 - 13:00

Přestávka

 

13:00 - 15:00

DMVS, DTM

 
 

Stav implementace IS DMVS (abstrakt)

(Jiří Formánek, Český úřad zeměměřický a katastrální)

 

DTM ve výstavbě 2021 (abstrakt)

(Pavel Matějka, Liberecký kraj)

 

Minimální technické požadavky na realizaci IS DTM

(Jiří Čtyroký, IPR Praha)

 

Digitální technická mapa železnic, stav k 04/2021 (abstrakt)

(Radomír Havlíček, Správa železnic)

 

Digitální technická mapa v souvislostech ŘSD ČR (abstrakt)

(Martina Poláková, Ředitelství silnic a dálnic ČR)

 

15:00 - 15:30

Přestávka

 

15:30 - 17:30

GIS a geoportály pro veřejnou správu, 3D GIS

 
 

GIS a geoportály: změny ve veřejné správě na všech úrovních (abstrakt)

(Jiří Koleňák, GEPRO)

 

3D Brno (abstrakt)

(Anna Hradecká, Prokop Kuranda, Magistrát města Brna)

 

Kam dál s 3D vizualizacemi? (abstrakt)

(Josef Divín, Tomáš Černák, Kancelář architekta města Brna)

 

HxDR - Hexagon Digital Reality (abstrakt)

(Vladimír Špaček, HEXAGON)

 

Analýza AS[a]P ve veřejné správě (abstrakt)

(Tomáš Ctibor, 4ct)

 
 

Úterý 4. 5. 2021

 
 

9:30 - 11:30

Významné projekty veřejné správy

 
 

Koncepce rozvoje zeměměřictví v působnosti Zeměměřického úřadu v letech 2021-2025 (abstrakt)

(Petr Dvořáček, Zeměměřický úřad)

 

Novinky v síťových službách ČÚZK (abstrakt)

(Petr Souček, Český úřad zeměměřický a katastrální)

 

Aktivity resortu v oblasti prostorových dat (abstrakt)

(Tereza Klímová, Ministerstvo dopravy)

 

Digitalizace komplexního průzkumu půd pro potřeby INSPIRE (abstrakt)

(Vladimír Papaj, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy)

 

České geoinformace v evropském srovnání - LIFO (abstrakt)

(Eva Pauknerová, ČÚZK)

 

11:30 - 12:30

Přestávka

 

12:30 - 14:00

Dopady zavádění BIM v ČR

 
 

Digitální dvojče pro vystaveně prostředí k základní evidenci staveb a zařízení a řízení konfigurace

(Leoš Svoboda, Ministerstvo průmyslu a obchodu)

 

Formulace dopadů implementace BIM na komponenty NIPI (abstrakt)

(Pavel Matějka, Ministerstvo průmyslu a obchodu)

 

Implementace procesu BIM v SŽ (abstrakt)

(Stanislav Vitásek, Správa železnic)

 

Výstupy pilotních projektů realizovaných ŘSD ČR - ukázky a popis projektů přípravy silničních staveb (abstrakt)

(Josef Šejnoha, Ředitelství silnic a dálnic ČR)

 

14:00 - 14:30

Přestávka

  
14:30 - 15:30 Digitalizace stavební řízení
 
 

Digitalizace stavebního řízení a územního plánování - aktuální stav projektů
(část 1; část 2)

(Lucie Veselá, Kateřina Vrbová, Ministerstvo pro místní rozvoj)

 

Informační systém identifikačního čísla stavby - vybrané teze (abstrakt)

(Karel Janečka, Západočeská univerzita v Plzni)

 

Digitální dvojče pro vystavěné prostředí k modelování územního rozvoje

(Jiří Čtyroký, IPR Praha)

 
15:30 - 16:00 Přestávka
 
16:00 - 17:00 Vzdělávání v GIS, Smart City
 
 

Prezenční vysokoškolské vzdělávání v době pandemie (abstrakt)

(Jiří Horák, VŠB-TUO; Jitka Coufalová, MÚ Břeclav; Václav Čada, ZČU v Plzni, Vilém Pechanec, UPOL)

 

GIS technologie při koncepčním plánování dopravy (abstrakt)

(Jiří Komínek, Magistrát města Brna)

 

Analýzy bezbariérových pěších komunikací v urbánním prostředí (abstrakt)

(Jiří Horák, Pavel Kukuliač, Lucie Orlíková, Renata Zdařilová, VŠB-TUO)

 
17:00 - 17:05 Zakončení konference