GIS v plánování měst a regionů 2022

20.10.2022 - 20.10.2022

Programový výbor konference

  • Ing. Pavel Struha (Magistrát města Hradec Králové, AMBIS. Vysoká škola a.s.) - předseda programového výboru
  • doc. ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. (Masarykův ústav vyšších studií ČVUT Praha)
  • doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. (UP Olomouc)
  • doc. Ing. Karel Janečka, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni, CAGI)

Organizační výbor konference

  • Technické zajištění: Ing. Eva Bobková (MUVS ČVUT)
  • Účtování konference: Milena Petrtýlová (CAGI)