GIS v plánování měst a regionů 2022

20.10.2022 - 20.10.2022

Registrace účastníků


Jméno:

Příjmení:

Email:

Telefon:

Registrační poplatky

 

Na emailovou adresu zadanou při registraci Vám přijde AUTOMATICKY generovaná zálohová (proforma) faktura. Pakliže Vám proforma faktura nepřijde na email zadaný při registraci do 24 hodin, obraťte se prosím na gisplan@cagi.cz pro novou proforma fakturu.

 

Organizátor si vyhrazuje právo zrušit registraci v případě neuhrazení konferenčního poplatku do 14 dnů od registrace.

 

Registrací účasti na 7. ročník konference "GIS v plánování měst a regionů", uspořádanou CAGI a Masarykovým ústavem vyšších studií dne 20.10.2022 (dále jen "konference"), vyjadřuje registrovaný účastník konference výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno; příjmení; titul; funkce; název instituce, na níž účastník konference profesně působí; kontaktní adresa a email, a to pro potřeby provedení prezenční listiny účastníků konference a zveřejňovaného a veřejně šířeného elektronického sborníku příspěvků z konference, po dobu nezbytně nutnou pro zajištění řádného průběhu konference i zveřejnění a veřejného šíření výstupů z ní.

Registrací účasti na konferenci vyjadřuje registrovaný účastník konference současně výslovný souhlas s provedením, zveřejněním a veřejným šířením podobizny, obrazových snímků, zvukových a obrazově-zvukových záznamů týkajících se účastníka konference nebo jeho projevů osobní povahy z průběhu této konference, vyhotovených pořadatelem konference.

Fakturační údaje

Organizace:

*:

* Slouží pro párování účastníků z jedné organizace a jejich plateb. Povinné pro účastníky vyslané organizací.

DIČ:

Ulice:

Město:

PSČ:

Poznámka:

opište číslo