GIS v plánování měst a regionů 2017

14.9.2017 - 14.9.2017

Program konference

09.00 - 10:00 Registrace10:00 - 10:10 Zahájení konference zástupci CAGI, AMBIS10:10 - 12:00 1. Přednáškový blok moderuje: Pavel Struha
Vyzná se občan v územním plánu? Vojtěch Zvěřina

Adaptační strategie jako praktický výstup projektu Adaptace sídel na změnu klimatu Pavel Struha

Služby ČÚZK
Jiří Poláček

Internet věcí a Smart City Komix12:00 - 13.00 Oběd13:00 - 14:30 2. Přednáškový blok - studentská sekce (prezentace Bc. prací) moderuje: Jaroslav Burian
Analýza urbanistického vývoje města Nymburk metodou Land-Use Jindřich Mičán

Vývoj podoby ÚAP  mezi lety 2008-2016 na příkladu ORP Rakovník Kat. Hamouzová

Srovnání prostorové reprezentace adresních bodů - Grid/areály Hana Zajícová14:30 - 15:00 Káva + občerstvení15:00 - 16:50 Workshop na téma Sběr dat pro regionální rozvoj moderuje: Pavel  Struha
Letecké mapování města Brna, nejen v termální oblasti Jan Novotný, František Zemek

Monitoring tepelných ostrovů pomocí dronu - ukázka interpretace termovizních dat Petr Sejkora, Pavel Struha16:50 - 17:00 Zakončení konference