php if (isset($_GET["akce"])): $akce = $_GET["akce"]; else: $akce = ""; endif; if ($akce == "registrace") { //kontrola, zda je všechno vyplněno if ((strlen($_POST['login']) == 0) OR (strlen($_POST['email']) == 0)) { $error = "Vyplňte jméno i email"; } elseif (($_POST['viewstate']) != (md5($_POST['cap']))) { $error = "Špatně jste opsali číslo z obrázku"; } elseif (strlen($_POST['login']) > 0) { //kontrola na login $zaznam = mysqli_fetch_array(mysqli_query($db, "SELECT email,id FROM inc_users WHERE name = '".mysqli_real_escape_string($db, $_POST['login'])."'")); if ((StrLen($zaznam[0]) == 0) OR ($zaznam[0] != $_POST['email'])) { $error = "Zadané přihlašovací jméno neexistuje nebo se neshoduje se zadaným emailem."; } } if (strlen($ErrStr) == 0 and (int)$zaznam[1] > 0) { //vytvořím nové heslo $NoveHeslo = createPassword(6); mysqli_query($db, "UPDATE inc_users SET pass = '".hash('sha512',$NoveHeslo)."' WHERE id = ".$zaznam[1]); //odeslání emailu $zprava = "

Nové heslo pro členskou sekci webu CAGI


"."\n"; $zprava .= '

'.$NoveHeslo.'

'."\n"; $zprava .= 'Heslo je možné změnit po přihlášení do členské sekce.

'."\n"; //echo $zprava; require_once('config/class.phpmailer-lite.php'); $mail = new PHPMailerLite(); $mail->IsMail(); //$zprava = eregi_replace("[\]",'',$zprava); $mail->SetFrom('info@cagi.cz'); $mail->AddAddress($zaznam[0]); $mail->Subject = "Nové heslo pro členskou sekci webu CAGI"; $mail->MsgHTML($zprava); $mail->CharSet = "utf-8"; if(!$mail->Send()) { $error = "Nebylo možné odeslat email s novým heslem. V případě opakování problému nás kontaktujte."; } else { $error = "Na váš email byly zasláno nové heslo."; } } } ?>

Zapomenuté heslo

Zadejte vaše přihlašovací jméno a kontaktní email, který jste uvedli při registraci.


přihlašovací jméno:
email:
opište číslo
 


← zpět na přihlašovací formulář