Využijeme šance vybudovat digitální mapu veřejné správy?

18.10.2019 - 18.10.2019

Program konference

PROGRAM

09:30 – 09:35

ZAHÁJENÍ
Ing. Veronika Nedvědová, předsedkyně sdružení Nemoforum

 

 

09:35 – 12:30

PREZENTACE

09:35 – 09:50

Digitální technická mapa krajů
Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D., IPR hlavního města Prahy

09:50 – 10:05

DMVS – centrální komponenta DTM
Ing. Petr Souček Ph.D., ČÚZK

10:05 – 10:20

Ortofoto ČR

Ing. Karel Brázdil, ZÚ

10:20 – 10:35

Digitalizace katastru a jeho zkvalitňování

Ing. Karel Štencel, ČÚZK

10:35 – 11:00

Přestávka, občerstvení

11:00 – 11:15

Aktualizace údajů v DTM, výměnný formát

Ing. Karel Vondráček, Georeal

11:15 – 11:30

Finance pro vytvoření a správu DTM

Ing. David Valíček, MMR

11:30 – 11:45

Využití DMVS při činnosti samosprávy

Ing. Martin Hrdlička, starosta obce Tetín

11:45 – 12:00

Elektronizace stavebního řízení

Mgr. Zdeněk Zajíček, ICT Unie

12:00 – 12:30

Dotazy, diskuse

12:30

Závěr
Ing. Veronika Nedvědová, předsedkyně sdružení Nemoforum