Prostorový popis železniční sítě ve správě SŽ

28.3.2023 - 28.3.2023

Program konference

 

Úterý 28. 3. 2023

 
 

09:00 - 10:00

Registrace

 

10:00 - 10:05

Zahájení semináře

 

10:05 - 11:35

1. přednáškový blok

 

Ontologický popis železničních drah ve správě SŽ a jejich vztah k DTM
(Robert Číhal, externí specialista pro DIT, VŠB - Technická univerzita Ostrava)

 

Koncepce rozvoje IS SŽ ve směru k DTM, DTMŽ a BIM

(Jakub Raška, specialista oddělení hlavního geodeta dráhy, SŽ)

 

Nepřímé metody mapování v tvorbě DTM a DTMŽ

(Václav Šafář, Katedra geodézie a důlního měřictví, VŠB - TU Ostrava)

 

11:35 - 11:50

Přestávka - občerstvení

 

11:50 - 13:20

2. přednáškový blok

 

DTMŽ – koncepce datového modelu a integrace na DMVS

(Ondřej Sajner, Ness Czech s.r.o)

 

DTMŽ – uživatelské aplikace

(Jakub Svatý, Hexagon a.s.)

 

Organizační a technické zabezpečení tvorby jednotné terminologie pro oblast prostorových informací v rámci Národní infrastruktury pro prostorové informace

(Petr Rapant, Katedra geoinformatiky VŠB - Technická univerzita Ostrava)

 

Diskuze

   

13:30

Ukončení semináře

   

13:45 - 15:30

Členská schůze CAGI (pouze pro členy)