Členská schůze CAGI 2016

19.4.2016 - 19.4.2016

Program konference

09:00 - 09:45  Registrace, káva

09:45 - 12:45  Seminář projektu ELF

 • 09:45 - 10:00 Uvítání účastníků organizátory (CAGI, OGC, ČÚZK)
 • 10:00 - 10:30 ELF – od lokálních geodat k evropským službám a aplikacím (E. Pauknerová, ČÚZK)
 • 10:30 - 11:00 ELF – Enabling Access to Official Reference Data (B. de Lathouwer, OGC)
 • 11:00 - 11:15 přestávka, občerstvení
 • 11:15 - 12:15 ELF Showcase Applications and Demonstrations (B. de Lathouwer, OGC a tým ELF ČÚZK)
 • 12:15 - 12:45 Diskuze

12:45 - 13:15  Lehký oběd

13:15 - 15:00 Členská schůze CAGI

 • Zahájení členské schůze
 • Volba návrhové komise
 • Bilance činnosti CAGI za rok 2015
 • Hospodaření CAGI v roce 2015, zpráva revizní komise
 • Plán činnosti CAGI na rok 2016
 • Návrh rozpočtu na rok 2016
 • Diskuze
 • Usnesení členské schůze, zakončení