Členská schůze 2017

12.4.2017 - 12.4.2017

Novotného lávka 5, Praha 1 sál č. 318

Program:


09:00 - 10:00 Registrace, káva


10:00 - 12:30 Odborné přednášky


10:00 - 11:00 Lokalizační data versus ochrana soukromí (E. Pauknerová, ČÚZK)


11:00 - 12:00 Současné výzvy v oblasti autorskoprávní ochrany (A. Vondráková, UP Olomouc)


12:00 - 12:30 Diskuze


12:30 - 13:00 Lehký oběd


13:00 - 15:00 Členská schůze CAGI


Kontakt: cagi@cagi.cz