Aktuality

aktuality

Výběrové řízení na místo ředitele VÚGTK

| 16.7.2019 | Všechny zprávy

 

Rada VÚGTK, v.v.i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.
Požadujeme:
- vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zeměměřictví, geovědy nebo informatiku
- vědeckou hodnost
- znalost angličtiny
- manažerské schopnosti a dovednosti
- vysoké pracovní nasazení, spolehlivost a samostatnost
- občanskou a trestní bezúhonnost (výpis z evidence Rejstříku trestů)
- splnění podmínek zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (lustrační zákon)
Náplň práce související s výkonem funkce:
Organizuje, řídí a zodpovídá za veškerou činnost Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i. (VÚGTK, v.v.i.) podle základních norem řízení uvedených v organizačním řádu ústavu, odpovídá předsedovi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za plnění a kontrolu
stanovených úkolů. Místem výkonu práce je sídlo VÚGTK, v.v.i. – Ústecká 98, 250 66 Zdiby.
Odměňování dle vnitřního mzdového předpisu.
Požadované dokumenty:
- strukturovaný životopis s popisem dosavadní praxe
- kopii diplomu o získání magisterského stupně vzdělání a diplomu o získání vědecké hodnosti
- osvědčení a čestné prohlášení v souladu se zákonem č. 451/1991 Sb., v platném znění
(nevztahuje se na uchazeče s datem narození po 1. 12. 1971)
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
- čestné prohlášení uchazeče, že mu nebyla v posledních třech letech uložena sankce podle
zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti související s předmětem
činnosti veřejné výzkumné instituce
- písemnou představu o řízení ústavu v oblasti odborné, personální a ekonomické v rozsahu 1-2
stran.
Předpokládaný termín nástupu do funkce: od 1. listopadu 2019.
Písemné přihlášky včetně požadovaných dokumentů zašlete doporučeně v uzavřené obálce s nápisem
„Neotevírat VZ ředitel“ do 15. 8. 2019 na adresu:
Jakub Kostelecký, předseda Rady v.v.i., Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Ústecká 98, 250 66 Zdiby nebo elektronicky do datové schránky ID: 7anp8u4 s předmětem zprávy: „VZ ředitel“.
Pro případné dotazy telefon na personální útvar: 226 802 302, mail: ivana.skulinkova@vugtk.cz .

Rada VÚGTK, v.v.i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

Požadavky

 • vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zeměměřictví, geovědy nebo informatiku
 • vědeckou hodnost
 • znalost angličtiny
 • manažerské schopnosti a dovednosti
 • vysoké pracovní nasazení, spolehlivost a samostatnost
 • občanskou a trestní bezúhonnost (výpis z evidence Rejstříku trestů)
 • splnění podmínek zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (lustrační zákon)

Náplň práce související s výkonem funkce:

Organizuje, řídí a zodpovídá za veškerou činnost Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i. (VÚGTK, v.v.i.) podle základních norem řízení uvedených v organizačním řádu ústavu, odpovídá předsedovi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za plnění a kontrolu stanovených úkolů.

Místem výkonu práce je sídlo VÚGTK, v.v.i. – Ústecká 98, 250 66 Zdiby.
Odměňování dle vnitřního mzdového předpisu.

Požadované dokumenty

 • strukturovaný životopis s popisem dosavadní praxe
 • kopii diplomu o získání magisterského stupně vzdělání a diplomu o získání vědecké hodnosti
 • osvědčení a čestné prohlášení v souladu se zákonem č. 451/1991 Sb., v platném znění(nevztahuje se na uchazeče s datem narození po 1. 12. 1971)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • čestné prohlášení uchazeče, že mu nebyla v posledních třech letech uložena sankce podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti související s předmětem činnosti veřejné výzkumné instituce
 • písemnou představu o řízení ústavu v oblasti odborné, personální a ekonomické v rozsahu 1-2stran.

Předpokládaný termín nástupu do funkce: od 1. listopadu 2019.
Písemné přihlášky včetně požadovaných dokumentů zašlete doporučeně v uzavřené obálce s nápisem „Neotevírat VZ ředitel“ do 15. 8. 2019 na adresu:

Jakub Kostelecký, předseda Rady v.v.i., Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Ústecká 98, 250 66 Zdiby

nebo elektronicky do datové schránky ID: 7anp8u4 s předmětem zprávy: „VZ ředitel“.

Pro případné dotazy telefon na personální útvar: 226 802 302, mail: ivana.skulinkova@vugtk.cz .

 


Přidat komentář

Jméno:

Komentář:

« zpět