Aktuality

aktuality

Pozvánka na valnou hromadu APG

| 15.1.2018 | Všechny zprávy

Představenstvo Asociace podnikatelů v geomatice, z.s. (dříve Česká komora zeměměřičů, z.s.) svolává na den 12. února 2018 od 10.00 hodin valnou hromadu APG, která proběhne na adrese Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha, sál 418.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady - ověření usnášeníschopnosti, volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele a skrutátorů 2. Představení cílů APG a jejich odsouhlasení
3. Schválení volebního řádu
4. Volby členů představenstva a volby členů dozorčí rady
5. Vyhlášení výsledků voleb
6. Všeobecná diskuse
7. Ukončení valné hromady

Podrobnosti naleznete v přiložené výzvě.


Přidat komentář

Jméno:

Komentář:

« zpět