Aktuality

aktuality

AOPK ČR otevřela data veřejnosti

| 11.1.2018 | Všechny zprávy

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky otevřela veřejnosti data o národně i mezinárodně chráněných územích, mokřadech a migračních koridorech.

Z kategorie chráněných území tu naleznete velkoplošná zvláště chráněná území (národní parky a chráněné krajinné oblasti) včetně jejich ochranných pásem a zonace, maloplošná zvláště chráněná území (národní přírodní rezervace a památky, přírodní rezervace a památky) včetně ochranných pásem, smluvně chráněná území, lokality Natura 2000 (ptačí oblasti a evropsky významné lokality), geoparky, biosférické rezervace.
Dále poskytujeme geografická data o mokřadech vymezených v rámci Ramsarské úmluvy.
A v tématu migračních koridorů je možné prohlížet a stahovat prostorová data dálkových migračních koridorů, míst jejich omezení a migračně významných území.
Všechny datové sady je možné stáhnout v souřadnicovém systému WGS-84.

Z kategorie chráněných území tu naleznete velkoplošná zvláště chráněná území (národní parky a chráněné krajinné oblasti) včetně jejich ochranných pásem a zonace, maloplošná zvláště chráněná území (národní přírodní rezervace a památky, přírodní rezervace a památky) včetně ochranných pásem, smluvně chráněná území, lokality Natura 2000 (ptačí oblasti a evropsky významné lokality), geoparky, biosférické rezervace.

Dále jsou k dispozici geografická data o mokřadech vymezených v rámci Ramsarské úmluvy. A v tématu migračních koridorů je možné prohlížet a stahovat prostorová data dálkových migračních koridorů, míst jejich omezení a migračně významných území.

Text převzat z webu AOPK ČR.

 

 

 


Přidat komentář

Jméno:

Komentář:

« zpět