Aktuality

aktuality

Finále soutěže Student GIS Projekt 2017

| 6.9.2017 | Všechny zprávy

 

Student GIS Projekt je soutěž studentských prací z oblasti GIS, které jsou řešené s pomocí technologií Esri nebo ENVI. Finále soutěže proběhne ve středu 13. září na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Na soutěž jsou srdečně zváni také diváci z řad studentů, odborníků a dalších zájemců o problematiku GIS.
Harmonogram soutěže
10.00 – 10.15 Zahájení a úvodní informace
10.15 – 11.45 Semestrální a bakalářské práce
Porovnání solárního potenciálu vypočteného modelu GIS s výkonem fotovoltaických panelů na střeše rodinného domu
Anna Beková
Program pro výpočet plošného indexu v kruhových výsečích
Matěj Janoušek
Výuková aplikace – Matematická pomůcka
Monika Košařová
Klasifikace vybraných vegetačních kategorií land cover v krkonošské tundře z dat Sentinel-2A s využitím časové řady dat
Markéta Roubalová
Nástroj pro vyhledávání kontaminace v říční nivě Ohře
Jiří Štojdl
Využití jednoduchých metod pro posouzení sucha v roce 2015
Adam Tejkl
11.45 – 12.30   Oběd
12.30 – 13.30   Diplomové a disertační práce I
3D tisk tyflomap propojitelných s mobilními zařízeními
Radek Barvíř
Využití ortofotomap k analýze odtokových poměrů v urbánním prostoru města Ústí nad Labem
Eliška Hašová
Metody GIS a 3D modelování jako nástroj pro uchování kulturního dědictví v antropogenně změněné krajině
Markéta Holá
GIS jako nástroj pro typování pachatelů sériové trestné činnosti
Jindřich Holeček
13.30 – 14.00    Kávová přestávka
14.00 – 15.00    Diplomové a disertační práce II
Citlivost krajinných metrik k úbytku přírodě blízkých prvků v zemědělské krajině
Martin Koudelka
Vyhodnocení heterogenity výnosu plodin a ověření senzorového systému pro variabilní aplikaci hnojiv
Jiří Mezera
Pohrebný rítus medzi Vel'kou a Přemyslovskou Moravou na príklade pohrebiska v Prušánkach
Michaela Prišťáková
Geografický informační systém církevní správy v českých zemích v raném novověku
Pavel Seeman
15.15 – 15.45    Vyhlášení výsledků, závěr

Student GIS Projekt je soutěž studentských prací z oblasti GIS, které jsou řešené s pomocí technologií Esri nebo ENVI. Finále soutěže proběhne ve středu 13. září na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Na soutěž jsou srdečně zváni také diváci z řad studentů, odborníků a dalších zájemců o problematiku GIS.


Harmonogram soutěže

10.00 – 10.15 Zahájení a úvodní informace

10.15 – 11.45 Semestrální a bakalářské práce

 • Porovnání solárního potenciálu vypočteného modelu GIS s výkonem fotovoltaických panelů na střeše rodinného domu (Anna Beková)
 • Program pro výpočet plošného indexu v kruhových výsečích (Matěj Janoušek)
 • Výuková aplikace – Matematická pomůcka (Monika Košařová)
 • Klasifikace vybraných vegetačních kategorií land cover v krkonošské tundře z dat Sentinel-2A s využitím časové řady dat (Markéta Roubalová)
 • Nástroj pro vyhledávání kontaminace v říční nivě Ohře  (Jiří Štojdl)
 • Využití jednoduchých metod pro posouzení sucha v roce 2015 (Adam Tejkl)

11.45 – 12.30  Oběd

12.30 – 13.30  Diplomové a disertační práce I

 • 3D tisk tyflomap propojitelných s mobilními zařízeními (Radek Barvíř)
 • Využití ortofotomap k analýze odtokových poměrů v urbánním prostoru města Ústí nad Labem (Eliška Hašová)
 • Metody GIS a 3D modelování jako nástroj pro uchování kulturního dědictví v antropogenně změněné krajině (Markéta Holá)
 • GIS jako nástroj pro typování pachatelů sériové trestné činnosti (Jindřich Holeček)

13.30 – 14.00  Kávová přestávka

14.00 – 15.00  Diplomové a disertační práce II

 • Citlivost krajinných metrik k úbytku přírodě blízkých prvků v zemědělské krajině (Martin Koudelka)
 • Vyhodnocení heterogenity výnosu plodin a ověření senzorového systému pro variabilní aplikaci hnojiv (Jiří Mezera)
 • Pohrebný rítus medzi Vel'kou a Přemyslovskou Moravou na príklade pohrebiska v Prušánkach (Michaela Prišťáková)
 • Geografický informační systém církevní správy v českých zemích v raném novověku (Pavel Seeman)

15.15 – 15.45    Vyhlášení výsledků, závěr

 


Přidat komentář

Jméno:

Komentář:

« zpět