Aktuality

aktuality

Geodézie a kartografie v dopravě 2017 - program

| 2.9.2017 | Všechny zprávy

 

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov a Český svaz geodetů a kartografů Vás zvou na konferenci Geodézie a kartografie v dopravě, která se uskuteční ve dnech 21. a 22. září 2017 v Košicích na Slovensku.
Přihlásit se můžete již nyní pomocí webového formuláře.
Program i další podrobnosti naleznete na webu akce.

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov a Český svaz geodetů a kartografů Vás zvou na konferenci Geodézie a kartografie v dopravě, která se uskuteční ve dnech 21. a 22. září 2017 v Košicích na Slovensku.

 

Program konference

ČTVRTEK 21.9.2017

 

10:30 - 11:30  Registrace účastníků

11:30 - 12:30  Oběd

12:30 - 12:45  Zahájení a otevření konference

 

12:45 - 14:15  1. tematický blok - PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ, BIM, GIS - 1.část

 

VYKYDAL, I. (Státní fond dopravní infrastruktury, ČR)

Uplatnění informačního modelování BIM v dopravních stavbách z pohledu Státního fondu dopravní infrastruktury

 

PROVAZNÍK, P. (Správa železniční dopravní cesty, s. o., ČR)

Implementace systému BIM u SŽDC

 

JANEČEK, T., KOŽÁR, J. (GEO-KOD, s.r.o., SR)

Realizácia stavby ŽSR „Modernizácia trate Púchov-Žilina, II. etapa“ na princípoch BIM

 

POLÁKOVÁ, M., DVOŘÁK, P. (ŘSD ČR)

Implementace GIS a sběr dat prostorových objektů na ŘSD ČR

 

PATOČKA, O. (Bentley ČR)

Podpora BIM v riešeniach Bentley Systems

 

14:15 - 14:45     Přestávka (coffe-break)

 

 

14:45 - 16:00  1. tematický blok - PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ, BIM, GIS - 2.část

 

HAVLÍČEK, R. (Správa železniční dopravní cesty, s. o., ČR)

Železniční geodézie v podmínkach SŽDC v období medzi konferencemi

 

SOBOTKA, P. (PRAGOPROJEKT, a. s., ČR) - ALFERI, K. (ŘSD ČR)

Zeměměřické činnosti při projektování staveb pozemních komunikací a jejich vliv na realizaci stavby

 

MATIÁŠ, M. (GEFOS SLOVAKIA, s.r.o., SR)

Hlavný geodet stavby pri projektoch diaľničnej infraštruktúry

 

ROTOVÁ, P., ALFERI,K. (ŘSD ČR)

Inženýrskogeologické poměry v oblasti Prackovic a vznik svahové deformace na novém úseku dálnice D8

 

OROS, M. (Geotronics, s.r.o., SR)

Trimble Edge Wise – SW slúžiaci na vytvorenie presných BIM modelov

 

16:00 - 16:30     Přestávka (coffe-break)

 

 

16:30 - 18:30  2. tematický blok - REALIZACE DOPRAVNÍCH STAVEB

 

DOLEŽAL, M., SZABÓ,R. (Doprastav, a. s., SR)

Požiadavky a nároky na geodetické práce novej mestskej časti Bory-Lamačská brána

 

GARAJ, M. (GEFOS SLOVAKIA, s.r.o., SR)

Geodetické činnosti pri výstavbe estakády Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) diaľnice D3 nad cestou I/18, železnicou a vodnou stavbou Hričov

 

MORAVČÍK, M. (GEOsys, s.r.o., SR)

Geodetické práce počas výstavby tunela Višňové z pozície banského merača

 

KOŽA, A., HOZA, M. (Doprastav, a. s. , SR)

Geodetické práce na tuneli Poľana diaľnice D3 Svrčinovec-Skalité z pohľadu geodeta zhotoviteľa

 

FÜLEKY, T. (GEFOS SLOVAKIA, s.r.o., SR)

Činnosť geodeta pri montáži a výsuve novej oceľovej konštrukcie Starého mosta v Bratislave

 

MOLČAN, V. (GEOsys, s.r.o., SR)

Činnosť hlavného geodeta zhotoviteľa na križovatke Triblavina diaľnice D1 Bratislava-Trnava

 

NIKEL, P. (Doprastav, a. s., SR)

Geodetické práce pri rekonštrukcii cesty I/72 Zbojská-sedlo Tisovec, Čertova dolina

18:30 - 18:40  Ukončení jednacího dne

 

od 19:30  RAUT

 

PÁTEK 22.9.2017

 

07:30 - 8:30  Snídaně

 

08:30 - 09:55  3. tematický blok - MONITORING DOPRAVNÍCH STAVEB

 

VINTER, M., ČERMÁK , M., ŠPLÍCHAL, L. (INSET s.r.o., ČR)

Realizace výtahů do stanic Můstek A, B Pražského metra z pohledu komplexního monitoringu

 

BLAŽEK, D., ALFERI,K.(ŘSD ČR), BÁRTA,L., SLÁMA,J. (GEOPONT 3D, s.r.o.,ČR)

Projekt geodetického monitoringu v geologicky nestabilném území dálnice D8 Lovosice – Řehlovice

 

KOPÁČIK, A., KYRINOVIČ,P., ERDÉLYI,J.(Katedra geodézie SvF STU, SR)

Dlhodobý monitoring mostných konštrukcií – očakávania a možnosti

 

KUDLIČKA, V. (GEODETICCA, s.r.o., SR)

Automatizovaný monitoring stavebných a prírodných objektov pomocou systému AMON

 

IŽVOLTOVÁ, J., ŠESTÁKOVÁ,J., CHROMČÁK,J. (Katedra geodézie SvF ŽU, SR)

Výsledky deformačných meraní pevnej jazdnej dráhy

 

KYNČÁK, L., SEMAN,P. (Doprastav, a. s., SR)

Geodetické merania deformácií mostného objektu 205-00 diaľnice D1 Fričovce-Svinia počas výstavby

 

09:55 - 10:20     Přestávka (coffe-break)

 

10:20 - 11:45  4. tematický blok - MODERNÍ TECHNOLOGIE

 

TALÁCKO, M. (Geotel, s.r.o., ČR)

Zkušenosti s použitím měřícího systému Geotel při výstavbě metra v Riadu (KSA)

 

ŠAFÁŘ,V. (VÚGTK, v.v.i., ČR), ČERNOTA, P. (VŠB TU OStrava, ČR)

Efektivita, kvalita a možnosti senzorů UAV ve prospěch BIM železničních komunikací

 

BUREŠ, J. (Vysoké učení technické v Brně, ČR)

Analýza přesnosti prostorové polohy koleje a metod její realizace

 

KRUPEC, M. (GEO-KOD, s.r.o., SR)

Vplyv presnosti a spoľahlivosti usmerňovacích geodetických meraní pri projektovaní a výstavbe tunelov

 

POSPÍŠIL, J., ČERNOTA, P., STAŇKOVÁ, H. (VŠB TU v Ostrave, ČR)

Zaměření prekážkových ploch heliportů letecké záchranné služby

 

BÁRTA, L. (GEOPONT 3D, s.r.o., ČR)

Problematika určování tlouštěk a kubatur konštrukčních vrstev vozovek

 

11:45 - 12:00  Ukončení konference

12:15 - 13:15  Oběd

od 13:30  Návštěva Leteckého muzea a Technického muzea v Košicích

 

Další podrobnosti včetně registračního formuláře naleznete na webu akce.

 


Přidat komentář

Jméno:

Komentář:

« zpět