Aktuality

aktuality

Pozvánka na členskou schůzi České kartografické společnosti

| 7.7.2017 | Všechny zprávy

 

Česká kartografická společnost, kolektivní člen CAGI, pořádá v září členskou schůzi.
Vážení čestní, kolektivní a individuální členové České kartografické společnosti ČKS)!
Dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozval na členskou schůzi naší společnosti, které se koná dne 7. září 2017 od 17:45 v posluchárně Technické univerzity v Liberci, budova G.
Členská schůze bude probíhat podle následujícího programu: Zahájení ČS a schválení programu
1. Volba skrutátorů, mandátové a volební komise, schválení komisí
2. Zpráva mandátové komise
3. Zpráva o činnosti ČKS za období září 2013 až srpen 2017
4. Zpráva revizní komise za období září 2013 až srpen 2017
5. Návrhy na čestné členství
6. Volby orgánů ČKS
7. Různé
8. Usnesení
Vzhledem k tomu, že se budou volit nové orgány společnosti, prosím o zaslání vašich návrhů na kandidáty jak do výboru, tak i do revizní komise. Své návrhy můžete však přednést i přímo na místě.
Vážení členové ČKS, velice rád se s vámi všemi v Liberci setkám.
S pozdravem
Předseda České kartografické společnosti
Václav Talhofer

Česká kartografická společnost, kolektivní člen CAGI, pořádá v září členskou schůzi.


Vážení čestní, kolektivní a individuální členové České kartografické společnosti ČKS)!


Dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozval na členskou schůzi naší společnosti, které se koná dne 7. září 2017 od 17:45 v posluchárně Technické univerzity v Liberci, budova G.


Členská schůze bude probíhat podle následujícího programu:

  • Zahájení ČS a schválení programu
  • 1. Volba skrutátorů, mandátové a volební komise, schválení komisí
  • 2. Zpráva mandátové komise
  • 3. Zpráva o činnosti ČKS za období září 2013 až srpen 2017
  • 4. Zpráva revizní komise za období září 2013 až srpen 2017
  • 5. Návrhy na čestné členství
  • 6. Volby orgánů ČKS
  • 7. Různé
  • 8. Usnesení

Vzhledem k tomu, že se budou volit nové orgány společnosti, prosím o zaslání vašich návrhů na kandidáty jak do výboru, tak i do revizní komise. Své návrhy můžete však přednést i přímo na místě.


Vážení členové ČKS, velice rád se s vámi všemi v Liberci setkám.

S pozdravem

Předseda České kartografické společnosti

Václav Talhofer

 


Přidat komentář

Jméno:

Komentář:

« zpět