Aktuality

aktuality

Státní pozemkový úřad nabízí stáže pro studenty vysokých škol

| 26.2.2017 | Všechny zprávy

 

Státní pozemkový úřad nabízí osloveným vysokým školám možnost spolupráce při zajišťování odborné praxe jejich studentů. Účelem spolupráce je zapojení studentů vysokých škol do odborných činností úřadu, a to zejména v oblastech pedologie, bonitace půd a vodohospodářských staveb, včetně terénního průzkumu.
Konkrétněji jde o nabídku v oblastech:
provádění pedologického bonitačního průzkumu a mapování BPEJ v určených katastrálních i jiných zájmových územích a kvalitní stanovování a zpracování dat předkládaných k dalšímu hodnocení nebo určených k přímým výstupům v rámci uživatelské sféry;
odebírání půdních vzorků v terénu a na základě jejich vyhodnocení zařazování půdy do klasifikační soustavy bonitace půd;
provádění udržovacích prohlídek melioračních staveb, zejména odvodňovacích a závlahových kanálů, s cílem stanovení jejich aktuálního stavu, funkčnosti a potřeby a rozsahu případné údržby či opravy;
ověřování aktuální polohy liniových melioračních staveb a jejich objektů v určeném zájmovém území;
ověřování dostupnosti archivní technické dokumentace melioračních staveb;
zpracování dílčích studií či analýz vodohospodářských staveb, jejich funkčních souvislostí apod. (např. v rámci bakalářských či diplomových prací)
Odborné stáže budou realizovány na pracovištích Odboru půdní služby a Oboru vodohospodářských staveb Státního pozemkového úřadu na základě rámcové smlouvy uzavřené s příslušnou vysokou školou.

Státní pozemkový úřad nabízí vysokým školám možnost spolupráce při zajišťování odborné praxe jejich studentů. Účelem spolupráce je zapojení studentů vysokých škol do odborných činností úřadu, a to zejména v oblastech pedologie, bonitace půd a vodohospodářských staveb, včetně terénního průzkumu.

Konkrétněji jde o nabídku v oblastech:

  • provádění pedologického bonitačního průzkumu a mapování BPEJ v určených katastrálních i jiných zájmových územích a kvalitní stanovování a zpracování dat předkládaných k dalšímu hodnocení nebo určených k přímým výstupům v rámci uživatelské sféry;
  • odebírání půdních vzorků v terénu a na základě jejich vyhodnocení zařazování půdy do klasifikační soustavy bonitace půd;
  • provádění udržovacích prohlídek melioračních staveb, zejména odvodňovacích a závlahových kanálů, s cílem stanovení jejich aktuálního stavu, funkčnosti a potřeby a rozsahu případné údržby či opravy;
  • ověřování aktuální polohy liniových melioračních staveb a jejich objektů v určeném zájmovém území;
  • ověřování dostupnosti archivní technické dokumentace melioračních staveb;
  • zpracování dílčích studií či analýz vodohospodářských staveb, jejich funkčních souvislostí apod. (např. v rámci bakalářských či diplomových prací)

Odborné stáže budou realizovány na pracovištích Odboru půdní služby a Oboru vodohospodářských staveb Státního pozemkového úřadu na základě rámcové smlouvy uzavřené s příslušnou vysokou školou.

Převzato z: spucr.cz

 


Přidat komentář

Jméno:

Komentář:

« zpět