Aktuality

aktuality

Pozvánka na mimořádný sjezd ČSGK

| 11.1.2017 | Všechny zprávy

 

Rada ČSGK zve všechny členy svazu na MIMOŘÁDNÝ SJEZD, který se uskuteční ve
Smetanově domě v Litomyšli, v sobotu dne 11. února 2017 od 15:00 do 17:30 hod.
(Sjezd se koná ve stejný termín, na stejném místě a z větší části se stejným programem jako dlouhodobě avizovaná „Členská schůze ČSGK, z.s. za rok 2016“.)
Program
1. Přivítání účastníků a pozvaných hostů
2. Volba členů mandátové a návrhové komise
3. Odsouhlasení předloženého programu Mimořádného sjezdu
4. Zpráva o činnosti ČSGK v roce 2016
5. Zpráva o hospodaření v roce 2016
6. Zpráva revizní komise
7. Rozprava ke zprávám
8. Návrh na úpravu a doplnění Stanov ČSGK schválených 30.01.2016
9. Návrh programu činnosti ČSGK na rok 2017
9. Vystoupení hostů
10. Diskuse
11. Návrh a schválení usnesení Mimořádného sjezdu
12. Ukončení Mimořádného sjezdu
Předpokládané ukončení 17:30 hod.
Večer se na stejném místě koná od 19:30 hod. 11. ples zeměměřičů, na který
jste všichni srdečně zváni.
Ing. Václav Šanda
Předseda Rady ČSGK

Rada Českého svazu geodetů a kartografů zve všechny členy svazu na MIMOŘÁDNÝ SJEZD, který se uskuteční ve Smetanově domě v Litomyšli, v sobotu dne 11. února 2017 od 15:00 do 17:30 hod. (Sjezd se koná ve stejný termín, na stejném místě a z větší části se stejným programem jako dlouhodobě avizovaná „Členská schůze ČSGK, z.s. za rok 2016“.)

Program

1. Přivítání účastníků a pozvaných hostů
2. Volba členů mandátové a návrhové komise
3. Odsouhlasení předloženého programu Mimořádného sjezdu
4. Zpráva o činnosti ČSGK v roce 2016
5. Zpráva o hospodaření v roce 2016
6. Zpráva revizní komise
7. Rozprava ke zprávám
8. Návrh na úpravu a doplnění Stanov ČSGK schválených 30.01.2016
9. Návrh programu činnosti ČSGK na rok 2017
10. Vystoupení hostů
11. Diskuse
12. Návrh a schválení usnesení Mimořádného sjezdu
13. Ukončení Mimořádného sjezdu

Předpokládané ukončení 17:30 hod. Večer se na stejném místě koná od 19:30 hod. 11. ples zeměměřičů, na kterýjste všichni srdečně zváni.


Ing. Václav Šanda

Předseda Rady ČSGK

 

Převzato z: Český svaz geodetů a kartografů

 


Přidat komentář

Jméno:

Komentář:

« zpět