Aktuality

aktuality

Konference Vodní toky a retence vody v krajině - program

| 8.10.2014 | Všechny zprávy

Dne 15. října 2014 se v hotelu Jurys Inn (Sokolovská 11, Praha 8) uskuteční druhý ročník odborné konference Vodní toky a retence vody v krajině.

Potvrzení přednášející a témata:

 • Aktuální možnosti finančních podpor technických opatření při revitalizaci toků pro projekty obcí a regionů
  Ing. Jan Kříž, námětek ministra, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Zvyšování retence vody v krajině s využitím Syntetické mapy zranitelnosti podzemních vod
  RNDr. Pavel Novák, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
 • Ukázka zpracování a realizace projektu úpravy vodního toku pro zadržení vody v krajině, zkušenosti z praxe
  RNDr. Petr Kubala, ředitel, Povodí Vltavy
 • Retence vody v pramenných oblastech = řešení protipovodňové ochrany a problémů sucha
  RNDr. Jan Kocum, Ph.D., Přírodovědecká fakulta katedra UK, fyzické geografie a geoekologie
 • Mokřady a jejich vliv na vodní režim krajiny
  RNDr. Ivo Přikryl, ENKI, o.p.s.
 • Přírodě blízká opatření - nevyužitý potenciál retence vody v krajině
  Ing. Jiří Klápště, ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo životního prostředí
 • Využívání biotechnických opatření ke zvýšení retence a akumulace říční krajiny
  Prof. Ing. Pavel Kovář, Česká zemědělská univerzita, fakulta životního prostředí
 • Skupina "Voda" a její aktivity zaměřené na projeky zadržování vody v krajině
  Ing. Jiří Hladík, Ph.D., ředitel, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
 • Pozemkové úpravy a retence vody v krajině při zachování krajinného rázu
  Ing. Michal Pochop, ředitel výzkumu a vývoje, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
 • Podmínky obnovy a podpory rozvoje využití vody v krajině, zkušenosti z povodně 2002
  Ing. Jan Hůda Ph.D., Rybářství Třeboň Hld. a.s.
 • Zkušenosti s aplikací ekosystémových služeb v ochraně přírody a krajiny
  Dr. Ing. Petr Marada, Mendelova univerzita v Brně

Na oficiálních stránkách konference je k dispozici časový harmonogram akce.


« zpět