Aktuality

aktuality

Pozvánka na kulatý stůl ČSVS

| 12.6.2014 | Všechny zprávy

Český svaz vědeckotechnických společností Vás zve na Kulatý stůl, který se uskuteční v pondělí 23. června 2014 od 13:00 (registrace od 12:30) na Novotného lávce v Praze (konferenční sál č. 418, 4. patro, budova ČSVTS).

Cílem setkání je reagovat na otevřené problémy v oblasti vědy, výzkumu a inovací zejména do r. 2020 a hledat cesty ke zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky formou efektivnějšího využití výsledků vědy a výzkumu.

 

Program
ZAHÁJENÍ
doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc., EUR ING., 1. místopředseda Českého svazu vědeckotechnických společností
Problémy vědy a výzkumu do roku 2020
1. Úvodní vystoupení
prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., předseda ČSVTS
2. MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace (v jednání)
3. JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., náměstek ministra průmyslu a obchodu, sekce fondů EU a sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací


Program:

ZAHÁJENÍ

doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc., EUR ING., 1. místopředseda Českého svazu vědeckotechnických společností

Problémy vědy a výzkumu do roku 2020

1. Úvodní vystoupení:  prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., předseda ČSVTS

2. MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace (v jednání)

3. JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., náměstek ministra průmyslu a obchodu, sekce fondů EU a sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací

4. prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství a výzkum (v jednání)

5. Ing. Zbyněk Frolík, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR


PANELOVÉ  DISKUSE

A) Příspěvky vědy a výzkumu a inovací ke konkurenceschopnosti české ekonomiky

Účastníci panelu:

1. MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace (v jednání)

2. prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství a výzkum (v jednání)

3. prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., členka předsednictva České potravinářské společnosti

4. Ing. Květoslava Kořínková, CSc., vědecká tajemnice ČSVTS a předsedkyně komise ČSVTS pro vzdělávání a inovace

B) Otevřené problémy zvýšení využitelnosti výsledků vědy a výzkumu v praxi

Účastníci panelu:

1. JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., náměstek ministra průmyslu a obchodu, sekce fondů EU a sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací

2. Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D., člen předsednictva Asociace výzkumných  organizací

3. Ing. Zbyněk Frolík, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR

4. Ing. Liliana Berezkinová, členka představenstva Asociace malých a středních podniků

 

ZÁVĚR

Ing. Květoslava Kořínková, CSc., vědecká tajemnice ČSVTS a předsedkyně komise ČSVTS pro vzdělávání a inovace

 

 

Svou účast na Kulatém stole prosím potvrďte nejpozději do 19.6.2014 registrací na webových stránkách ČSVTS.

 


Přidat komentář

Jméno:

Komentář:

« zpět